Endringer i Olsok-programmet for Trondheim

Det er enkelte kompletteringer/endringer i Den katolske kirkes Olsokfeiring i Trondheim og Stiklestad 2010, i regi av den nasjonale Olsok-kommisjonen. Den største endringen er at klostervalfarten er delt i to dager, 26. og 27. juli. Påmelding innen 20. juli. NB! Begrenset antall deltakere grunnet leid buss!

Tittel for p. Arnfinn Harams Olsok-foredrag er også klart: "Olavsarven - klisjé eller kraft?". Sted: Foreningslokalet i St. Olav kirke, tid: 30. juli klokken 14.

Se hele det oppdaterte og fyldige programmet.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (25. juni 2010)

av Webmaster publisert 26.06.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59