8 av 10 prester ønsker å oppheve sølibatet

Mer enn halvparten av østerrikske katolske prester går inn for å ordinere kvinner til presteembedet. Dette viser en fersk undersøkelse fra GfK-Østerrike som er basert på intervjuer med fem hundre prester.

51 % av de spurte svarer ja på spørsmålet om kvinnelig ordinasjon. Undersøkelsen viser også at et stort flertall - hele 79 % - ønsker å åpne prestetjenesten for gifte menn.

Spurt om hvordan de synes Vatikanet har håndtert misbruksskandalene, svarer 51 % at de mener håndteringen har vært dårlig.

Les mer:

Eight in 10 priests want celibacy to end (Austrian Independent)

Austrian Independent; Andreas Dingstad (29. juni 2010)

av Webmaster publisert 29.06.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59