Kardinal Ouellet: Jeg er overrasket og takknemlig

Kardinal Marc Ouellet og pave Benedikt XVI. Foto: Église catholique de Québec

Høydepunktet ved gårsdagens utskiftninger i kurien var utnevnelsen av kardinal Marc Ouellet, primas av Canada, til ny Prefekt for Kongregasjonen for biskopene.

Under pressekonferansen ved erkebispegården i Quebec City sa kardinalen at han var "overrasket" over utnevnelsen, men at han ønsket den velkommen "med takknemlighet og ærefrykt".

Ouellet er tidligere professor ved "Instituttet Johannes Paul II for studier av ekteskap og familie" ved det pavelige Lateranuniversitetet i Roma. Siden 1990 har han også vært medlem av redaksjonen for den nordamerikanske utgaven av det teologiske tidsskriftet Communio, og rådgiver for Kleruskongregasjonen fra 1995 til 2000.

I 2001 ble han utnevnt til titularbiskop av Agropoli og til sekretær for Rådet for fremme av kristen enhet under kardinal Walter Kasper. Han ble bispeviet den 19. mars 2001 i Roma av pave Johannes Paul II. 15. november 2002 ble han så utnevnt til erkebiskop av Quebec i Canada.

Han ble kreert til kardinalprest i 2003 og mottok den røde birettaen og titularkirken Santa Maria in Traspontina. Samme år ble han av Johannes Paul II utnevnt til medlem av Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen og konsultor for Den pavelige kommisjonen for Latin-Amerika.

Han snakker engelsk, fransk, italiensk og tysk flytende.

Tidsskriftet Communio har i anledning utnevnelsen lagt ut flere artikler skrevet av Ouellet, som under konklavet i 2005 ble regnet som "papabili".

Gårsdagens utnevnelser betyr at både Troskongregasjonen og Bispekongregasjonen nå ledes av nordamerikanere. Den canadiske kardinalen har nylig vært del av en opphetet offentlig abortdebatt i sitt hjemland, hvor han blant annet kalte abort for "en moralsk forbrytelse".

Som ventet bekreftet Pave Benedikt i dag utnevnelsen av Kurt Koch til president for Det pavelige råd for fremme av Kristen enhet.

NCR, CNS, CBC; Andreas Dingstad (1. juli 2010)

av Webmaster publisert 01.07.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59