Klart for nye hellige og salige

Vatikanet, 1. juli 2010 (KI/VIS) - Torsdag den 1. juli 2010 mottok pave Benedikt XVI Helligkåringskongregasjonens prefekt, erkebiskop Angelo Amato SDB, i en privat audiens. Under audiensen ga paven kongregasjonen autorisasjon til å promulgere seksten nye dekreter:

Det er godkjent mirakler på forbønn av en salig, noe som åpner veien for en snarlig helligkåring. Det gjelder:

 • den salige Aloisius Guanella (it: Luigi) (1842-1915), italiensk prest og grunnlegger av kongregasjonene «Kjærlighetens tjenere» (Congregatio Servorum a Charitate [Servi della Carità] - SdC), som også kalles «Opera Don Guanella», og «Marias døtre av Forsynet» (Figlie di Santa Maria della divina Provvidenza - FSMP), som også kalles Guanelliane etter grunnleggeren. Saligkåret den 25. oktober 1964 av pave Paul VI (1963-78).

Det er også godkjent mirakler på forbønn av fire ærverdige, noe som åpner veien for snarlige saligkåringer. Det gjelder:

 • den ærverdige Justinus Maria Russolillo (it: Giustino) (1891-1955), italiensk sogneprest av Pianura og grunnlegger av kongregasjonen Società delle Divine Vocazioni, ærverdig den 18. desember 1997.
 • den ærverdige Clotilde Micheli (ordensnavn Maria Serafina av Det hellige hjerte) (it: Maria Serafina del Sacro Cuore di Gesù) (1849-1911), italiensk grunnlegger av instituttet «Søstre av Englene» (Istituto delle Suore degli Angeli), ærverdig den 3. juli 2009.
 • den ærverdige Alfonsa Clerici (1860-1930), italiensk ordenssøster fra kongregasjonen «Søstre av Det dyrebare blod av Monza» (Suore del Preziosissimo Sangue di Monza), ærverdig den 22. juni 2004.
 • den ærverdige Cecilia Eusepi (1910-1928), italiensk medlem av servittenes tredjeorden (Ordine Secolare Servi di Maria - OSSM), ærverdig den 1. juni 1987.

I tillegg gjelder fem dekreter en anerkjennelse av martyriet til i alt 31 personer som er drept «av hat til troen» (in odium fidei), noe som gir dem tittelen Venerabilis («ærverdige») og kan lede til snarlige saligkåringer. Dette gjelder:

 • Guds tjener Johannes Scheffler (ung: János; ty: Johann) (1887-1952), ungarsk biskop av Satu Mare (ung: Szatmárnémeti; ty: Sathmar) i Romania, drept i Bucuresti i 1952.
 • Guds tjenere José Maria Ruiz Cano, Jesús Annibale Gómez Gómez, Tomás Cordero Cordero og deres tretten ledsagere fra kongregasjonen Claretinerne eller «Misjonærsønner av den salige jomfru Marias uplettede hjerte» (Congregatio Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis B.M.V. [Cordis Mariae Filii] - CMF), drept under Den spanske borgerkrig i 1936.
 • Guds tjenerinne Carmelo Maria Moyano Linares og hennes ni ledsagere fra karmelittordenen (Ordo Suorum Carmelitarum - OCarm), drept under Den spanske borgerkrig i 1936.
 • Guds tjener Johannes Prassek og hans ledsagere Eduard Müller og Hermann Lange, tyske sekularprester, drept i Hamburg i 1943.
 • Guds tjenerinne Margareta Rutan (1736-1794), fransk ordenssøster fra kongregasjonen «Barmhjertighetens Døtre» (Filles de la Charité) av St Vincent de Paul, drept under Den franske revolusjon i Dax i 1794.

I tillegg har seks personer fått sine «heroiske dyder» anerkjent og blitt erklært Venerabilis («Ærverdige»), noe som betyr at bare et mirakel på deres forbønn gjenstår før de kan saligkåres. Det gjelder:

 • Guds tjener Basilius Martinelli (it: Basilio) (1872-1962), italiensk ordensprest fra kongregasjonen Congregazione delle Scuole della Carità (Istituto Cavanis).
 • Guds tjenerinne Maria Antonia de Paz y Figueroa (ordensnavn Maria Antonia av St. Josef) (1730-1799), grunnlegger av La Casa de Ejercicios Espirituales i Buenos Aires.
 • Guds tjenerinne Kasimira Kaupas (ordensnavn Maria) (1880-1940), litauisk grunnlegger av kongregasjonen «Søstre av St. Kasimir», død i USA.
 • Guds tjenerinne Gertrude Prosperi (ordensnavn Maria Luisa) (1799-1847), italiensk abbedisse for benediktinerklosteret i Trevi.
 • Guds tjenerinne Maria Carmen Albarracín (ordensnavn Maria Teresa) (1927-1946), spansk ordenssøster hos Claretiner-søstrene (Religiosas de Maria Inmaculada - RMI).
 • Guds tjenerinne Lucia Cavallo (ordensnavn Maria Plautilla) (1913-1947), italiensk ordenssøster i kongregasjonen Piccole Suore Missionarie della Carità.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (1. juli 2010)

av Webmaster publisert 02.07.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59