Dramatisk nedgang i messedeltagelse blant unge

Antall italienere som går regelmessig til messe på søndager, er forholdsvis høyt sammenlignet med andre europeiske land. Dette skriver den respekterte vatikanjournalisten Sandro Magister på sin blogg.

Nylige undersøkelser viser allikevel en kraftig nedgang i unge italieneres kirkebesøk, noe som i følge Magister vil kunne føre til en drastisk endring i totalstatistikken de kommende årene.

- En av faktorene som ser ut til å vise katolisismens utholdenhet og vitalitet i Italia, er deltagelse på søndagsmesser. I mer enn 30 år har alle funn vist høy messedeltagelse sammenlignet med andre vesteuropeiske land: rundt 30 % av befolkningen sier at de går hver søndag, mens 20 % sier de går 1-3 ganger i måneden og 30 % ved jul, påske og andre høytidsdager, skriver Magister.

- For sammenligningens skyld er det verdt å ta med at i Frankrike oppgir mindre enn 5 % av befolkningen at de går til messe på søndager. Men disse tallene, tatt i betraktning, registrerer påstått messedeltagelse og er basert på tilbakemelding på spørreundersøkelser. Den faktiske deltagelsen finnes det mindre kunnskap om, bemerker den repekterte italienske journalisten.

Kulturell katolisisme

I følge The Economist er det et stort sprik mellom de som oppgir at de går til messe og de som faktisk gjør det. Avisen viser til en undersøkelse fra byrået Eurispes som anslår at antall italienere som kaller seg selv katolikker, har økt med 8 % de siste 15 år, til 88 %.

Undersøkelsen viser også at 37 % av de spurte hevder at de regelmessig går til messe. En annen studie fra bispedømmet Piazza Armerina i Sicilia viser allikevel at kun 18 % faktisk går til messe, mens 30 % oppgir at de gjør det.

Economist trekker også frem den kulturelle katolisismens påvirkningskraft i det italienske samfunn, også blant ateistiske intellektuelle, som blant annet kommer til uttrykk i den berømte krusifikssaken - nå oppe til anke i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Unge svikter Kirken

Unge italieneres tilsynelatende likegyldige holdning til Kirken gir allikevel grunn til bekymring, og Magister spår at Italia i fremtiden ikke lenger vil være et foregangsland for resten av Europa. I følge professor Paolo Segatti fra universitetet i Milano, viser hans undersøkelser et dramtisk skille mellom de som er født etter 1981 og tidligere generasjoner.

- Det kan virke som om vi her står overfor en helt annen verden. De yngste italienerne er de som er mest fremmede for religiøs erfaring. De går klart mindre i kirken, tror mindre på Gud, ber mindre, stoler mindre på Kirken, identifiserer seg mindre som katolikker og sier at det å være italiener ikke betyr å være katolikk, kommenterer Segatti.

- Man kan allerede nå få et innblikk i katolisismens fremtidige minoritetsstatus. Det er sannsynlig at når barna til den unge generasjonen selv blir foreldre, vil de bidra til ytterligere sekularisering.

Tallet på italienere som sender barna til religionsundervisning, fortsetter allikevel å være høyt: hele 94 %, mens tallet på ungdomstrinnet er 84 %.

Les mer:

Who Goes to Mass and Who Doesn't. The Uncertain Tomorrow of Catholic Italy (Sandro Magister)

The fate of Catholic Europe - The void within (Economist)

Economist, Chiesa; Andreas Dingstad (9. august 2010)

av Webmaster publisert 09.08.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59