Ortodokse og bysantinske katolikker bygger kirke sammen

Ukrainske katolske og ortodokse biskoper i Kolomyia har igangsatt et banebrytende fellesprosjekt for å markere at det er 1022 år siden kristendommen ble innført i landet: byggingen av en ny kirke. Dette melder det ukrainske nyhetsbyrået Risu.

Prosjektet er et gjennombrudd i forholdet mellom Den ortodokse kirken og Den ukrainske katolske kirke av Bysantinsk ritus - sett i lys av mange års konflikter.

Den katolske biskop Mykola Simkaylo og hans ortodokse kollega Ivan Boychuk sier at prosjektet er et uttrykk for "en felles målsetting: å bygge en unik kirke i Ukraina. Ved samlede tiltak forener vi våre troende i en kristen familie".

Den ukrainske katolske kirke er klart størst av de kirkesamfunn med østlig ritus i kommunion med Roma, og har lenge ønsket å opprette et katolsk patriarkat i landet. Mens enkelte ortodokse geistlige har vært positive til forslaget, har det møtt kraftig motstand fra Den russisk-ortodokse kirke som gjør krav på Ukraina som sitt eget "kanoniske territorium".

Biskop Boychuk representerer Den ortodokse kirke underlagt Kiev-patriarkatet, som har brutt med Moskva-patriarkatet. Ortodokse ukrainere er splittet i tre ulike grupperinger: Kiev-patriarkatet, en gruppe som er lojal mot Moskva-patriarkatet og en tredje uavhengig gruppe.

Pave Benedikt XVI har i følge erkebiskopen av Kyjiv-Zhytomyr takket ja til en invitasjon fra den ukrainske bispekonferansen om å besøke landet i 2012, i anledning 600-årsmarkeringen for forflytningen av bispesetet fra Halych til Lviv. Besøket, som har blitt kjølig mottatt av Moskvapatriarkatets mellomkirkelige avdeling, er foreløpig ikke bekreftet av Vatikanet.

Risu, CWN; Andreas Dingstad (6. august 2010)

av Webmaster publisert 11.08.2010, sist endret 26.04.2019 - 20:23