Paven hyller Taize-grunnlegger

Pave Benedikt XVI har i anledning femårsdagen for Taizé-grunnleggeren broder Roger Schutz' død, sendt et brev til hans arvtager og nåværende leder av det internasjonale økumeniske bønnefellesskapet, tyske broder Alois Leser.

Broder Roger ble brutalt stukket ned og drept av en mentalt forstyrret person under et Taizé-arrangement i august 2005.

- Måtte hans vitnesbyrd om en hellig økumenikk inspirere oss på vår vei mot enhet, og måtte deres kommunitet fortsette å leve ut og utstråle hans karisme, spesielt med tanke på de yngre generasjoner, skriver paven i sitt brev.

Broder Alois snakket nylig med nyhetsbyrået CNA om økumenikk og kommunitetens nære forhold til flere paver. Taizé-fellesskapet feirer i disse dager sitt 70-årsjubileum.

CNA, Rome Reports; Andreas Dingstad (17. august 2010)

av Webmaster publisert 18.08.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59