Pontifikalmesse med hjelpebiskop Broderick Pabillo av Manila 3. oktober

Hjelpebiskop Broderick Pabillo av erkebispedømmet Manila, Filippinene, besøker Norge i oktober og feirer i denne anledning pontifikalmesse på engelsk i St. Olav domkirke, Oslo, søndag 3. oktober 2010 kl. 18.00.

Pabillo ble utnevnt til hjelpebiskop av Manila den 25. mai 2006.

Troende med filippinsk bakgrunn er særskilt velkommen!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (18. august 2010)

av Webmaster publisert 18.08.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59