Kardinal Ouellet: klar for nye oppgaver

Kardinal Marc Ouellet P.S.S.

 Se også:

Den nyutnevnte prefekt for Kongregasjonen for biskopene, kardinal Marc Ouellet, portretteres i dagens utgave av kanadiske National Post.

Kardinalen får nok å sette fingrene i når han om kort tid tar over som prefekt for bispekongregasjonen, regnet som en av de tre viktigste stillingene i Den romerske kurie. Kongregasjonen er ansvarlig for rundt to tredjedeler av alle biskopsutnevnelser, mens Kongregasjonen for østkirkene har ansvaret for troende av østlig ritus. Kongregasjonen for folkenes evangelisering (Propaganda Fide) dekker de såkalte misjonsterritoriene.

Etter de siste års misbruksskandaler i Kirken, har søkelyset på ledelsesproblemer og biskopers manglende håndtering av denne typen saker økt.

- Jeg tror at det eksisterte en viss hemmelighetskultur parallelt med en uvitenhet om de psykologiske konsekvenser ved seksuelt misbruk i deler av Kirken, hvor folk ble flyttet på fremfor å ta problemet virkelig på alvor, uttaler kardinalen.

- Min rolle er å hjelpe Den hellige far med å sørge for det beste pastorale lederskapet for Kirken. Og det er dette som er den kommende store utfordringen, spesielt sett i lys av den siste tids hendelser. Vi trenger folk som ved hjelp av veltalenhet og barmhjertighet lærer Evangeliets moralske betydning, sier 66-åringen.

Mindre dialog, mer misjon

Debatten om den rette tolkningen av Det annet vatikankonsil har vært hard og opprivende mange steder i Kirken. Pave Benedikts tanker om "kontinuitetens hermeneutikk" - videreføring fremfør brudd og omveltning - deles av Oullet, som i mange år har vært en nær venn av paven.

- Etter konsilet ble misjonstanken erstattet med dialogstanken - at vi skulle ha dialog med andre trosretninger fremfor å forsøke å bringe dem Evangeliet, til å omvende seg. Siden den tid har relativismen utviklet seg i en bredere retning, kommenterer Ouellet, som for bare ti år siden var prest og professor ved det pavelige Lateranuniversitetet i Roma. Ti år senere sitter han i den mektige stillingen som prefekt for bispekongregasjonen.

National post; Andreas Dingstad (19. august 2010)

av Webmaster publisert 19.08.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59