Retten gir biskopene medhold - politirazzia var ulovlig

 Se også:

En belgisk domstol har avgitt en kjennelse som sier at politirazziaen den 24. juni mot erkebispegården i Mechelen-Brussel og andre kirkelige eiendommer var ulovlig, og at bevismaterialet ikke kan brukes av påtalemyndighetene. Dette hevder advokaten til erkebispedømmet Mechelen-Brussel, Fernand Keuleneer.

Keuleneers opplysninger motstrider tidligere rapporter om at påtalemyndighetene hadde gitt grønt lys for en fortsettelse av undersøkelsene basert på beslagene. Påtalemyndighetene skal allikevel ha erklært at etterforskningen av seksuelle misbrukssaker vil fortsette når det gjelder de saker som ble kjent i etterkant av politiraidet.

Den belgiske bispekonferansen protesterte mot aksjonen - som konfiskerte dokumenter både fra konferansen selv - og også en uavhengig undersøkelseskommisjon for seksuelle misbrukssaker. I følge Keuleneer vil disse dokumentene nå returneres.

Det formelle vedtaket har ikke blitt offentliggjort, og anklagere i Brussel har ikke villet kommentere saken. De totale konsekvensene av rettens kjennelse er derfor uklar.

Advokaten som representerer flere av ofrene sier nå at hans klienter ønsker å legge saken frem for Den europeiske menneskerettighetsdomstol. Ofrene hevder at politiet ved razziaen mot undersøkelseskommisjonen brøt kommisjonens konfidensialitet, og dermed personvernet til de ofre som meldte inn sine saker etter at de hadde blitt forsikret anonymitet.

Les mer:

Police raid on Belgian church called unlawful (NCR)

NCR - National Catholic Reporter; Andreas Dingstad (19. august 2010)

av Webmaster publisert 19.08.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59