Delta på seminaret "Kristen ekteskapsetikk" 3. og 4. september!

Oslo katolske bispedømmes familiesenter anbefaler så mange katolikker som mulig å delta på seminaret

Kristen ekteskapsetikk - aktuelle utfordringer og nye muligheter

med innledere fra forskjellige kirkesamfunn og profilerte samfunnsdebattanter. Også Den katolske Kirke er representert. Arrangør er For Bibel og Bekjennelse, i samarbeid med Felleskirkelig nettverk for ekteskapet (hvor Den katolske Kirke er med), Stiftelsen Ja til mor, far og barn og Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse i Danmark.

Seminaret tar opp konsekvenser av myndighetenes omdefinering av ekteskaps- og familiebegrepene, og ser på dem fra et kristent perspektiv. Loven om kjønnsnøytrale ekteskap setter grunnleggende kristne verdier på spill, men har hatt den gledelige bi-effekten at kirkene i Norge har gått sammen om å forsvare den kristne ekteskapsforståelsen. Seminaret vil gi godt innblikk i temaet og stimulere til videre felleskirkelig innsats.

Seminaret går av stabelen fredag 3. og lørdag 4. september 2010 i Ryenberget kirke, Oslo. Se seminarprogrammet.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); mef/mt (19. august 2010)

av Webmaster publisert 19.08.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59