Ble erkebiskop Martin refset av Vatikanet?

Den irske kommentatoren John Downes i Sunday Tribune mener at pavens beslutning om ikke å godkjenne avskjedssøknadene til de to hjelpebiskopene i Dublin, er et hardt slag mot autoriteten til erkebiskop Diarmud Martin. I følge Downes setter utviklingen også spørsmålstegn rundt hvor lenge Martin blir sittende i sin stilling som erkebiskop av Dublin.

- Erkebiskopen var ikke en nøytral part midt oppe i alt dette. Han ønsket at de skulle trekke seg, han var veldig klar på akkurat det, kommenterer Michael Kelly fra "Irish Catholic".

I følge Kelly er allikevel Vatikanet svært fornøyd med Martin's klare og ansvarliggjørende linje rundt misbruksavsløringene i erkebispedømmet. Allikevel skal man i Roma ha satt mindre pris på tilfeller av offentlig munnhuggeri blant landets bispekollegium i kjølvannet av Murphy-rapporten. Martin vakte oppsikt da han under et foredrag om Kirkens fremtid i mai sa at det fremdeles finnes "sterke krefter som ville foretrukket at sannheten ikke kom for dage".

Den tidligere vatikan-diplomaten har lenge vært spådd et comeback i Vatikanet.

Den apostoliske visitasen til landets fire erkebispedømmer starter nå til høsten, og skal ledes av blant annet kardinal Cormac Murphy-O'Connor og kardinal Sean Patrick O'Malley.

Sunday Tribune; Andreas Dingstad (20. august 2010)

av Webmaster publisert 20.08.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59