Ny svensk oversettelse av messen godkjent

 Se også:

I begynnelsen av august fikk Den katolske kirke i Sverige beskjed om at Vatikanet har godkjent den nye, svenske oversettelsen av messen.

- Alt er godkjent, slik vi vi nå kan starte produksjonen av Missalet, uttaler en glad og lettet p. Anders Piltz, leder for Katolska Liturgiska Nämnden (KLN).

Godkjennelsen gjelder tekster prestene leser i messen, noen mindre endringer i synds- og trosbekjennelsen samt noen endringer i oversettelsen av salmene og de fire evangelier.

- Fremdeles er Bibel 2000 grunnteksten, men vi har noen endringer som passer bedre i vår sammenheng, forklarer p. Piltz.

Et par konkrete eksempler er at det skal hete "Ordet blev kött" i stedet for "Ordet blev människa" i Joh 1,14, og "Där är människan" (Ecce homo) i stedet for "Där är mannen" i Joh 19,5.

Spørsmålet som har vekket flest følelser, gjelder den nyoversettelse av Fader Vår som er tatt i bruk i andre kirkesamfunn i Sverige.

- Fader Vår forblir urørt hos oss, det har vi fått ordre om, uttaler p. Piltz. - Bønnen forblir slik vi og våre besteforeldre en gang lærte den.

Arbeidet med å ferdigstille Missalet og den nye utgaven av salmeboken Cecilia blir intensivt, og det vil derfor ta tid før de kan tas i bruk.

- Vår forhåpning er at det skal være klart våren 2012, forteller p. Piltz.

Den nye Cecilia skal omfatte salmer, messeordningen, enkelte øvrige sakramenter, samt søndagens omkved og bibellesninger.

- Det blir drøyt 1300 sider. Det høres mye ut, men det kommer til å bli en fin og lett tilgjengelig utgave.

Arbeidet med oversettelsen har pågått helt siden år 2000. I 2005 trodde mange at arbeidet var ferdig, men Vatikanet sa nei.

- I ettertid kan vi se at det antagelig ikke har blitt dårligere av forsinkelsen, sier p. Piltz. - Nå kan vi regne med at oversettelsen skal holde i minst 30 år. Siden får våre barn utforme en ny!

Stockholm katolske stift (23. august 2010)

av Webmaster publisert 23.08.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59