Caritas Norge søker ny generalsekretær

Stiftelsen Caritas Norge er Den katolske kirkes bistandsorganisasjon, og arbeider med basis i Kirkens sosiallære. Vi arbeider med utviklings- og nødhjelpsprogram, tiltak som fremmer solidaritet mellom land i Nord og Sør, og for å styrke det sosiale og diakonale arbeidet i de katolske menig­hetene i Norge. Caritas Norge støttet i 2009 prosjekter i 17 land med omlag 34 millioner kroner. Vårt sekretariat består av åtte personer, og vi holder til i nye lokaler i Storgata 38 sentralt i Oslo.

Da vår nåværende generalsekretær skal gå av med pensjon sommeren 2011, søker vi ny daglig leder.

Generalsekretæren i Caritas Norge arbeider på oppdrag av og i nært samarbeid med stiftelsens styre. Generalsekretæren må

· ha kjennskap til og forankring i Den katolske kirkes sosiallære

· ha kunnskap om og erfaring fra bistands­virksomhet

· ha kjennskap til Den katolske kirke i Norge

· ha ledererfaring og lederegenskaper

· ha erfaring med prosjektledelse og nyskapning

· beherske engelsk og helst minst ett annet fremmedspråk (fortrinnsvis fransk eller spansk) skriftlig og muntlig

Generalsekretærstillingen er en åremålsstilling på 6 år. Tiltredelse mai 2011. Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til styreleder Elisabeth Thielemann, tlf. 976 10 274, e-post elisabeth.thielemann@steystein.no - merk e-posten med "Generalsekretær i Caritas".

Søknad med CV sendes til samme e-post­adresse, eller til Caritas Norge, c/o styreleder Elisabeth Thielemann, Gildeskålveien 32a, 8003 Bodø.

Søknadsfrist: 1. oktober 2010.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (23. august 2010)

av Webmaster publisert 23.08.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59