Vellykket og inspirerende GÅ PÅ VANNET-seminar

Sjelden matsalen på Mariaholm er så stappfull
Sunniva demonstrerer oppvarmingsøvelser for temagruppen "barnekor"

 Se også:

Helgen 20. - 22. august var rundt 80 mennesker fra ulike menigheter og ordenshus samlet på Mariaholm i anledning OKBs seminar om barne- og ungdomsarbeid - GÅ PÅ VANNET. Seminaret var etter invitasjon fra biskop Bernt Eidsvig, som selv deltok, og målet for dagene var å finne gode, langsiktige og planmessige arbeidsmetoder med tanke på implementering av Pastoralplanen for barne- og ungdomsarbeidet i bispedømmet.

De mange og aktive deltagerne - prester, kateketledere, barne- og ungdomskontakter, menighetsrådets representant for barne- og ungdomsarbeidet, ledere for ungdomslag og barnegrupper i menigheten osv. - deltok i workshops, liturgi, menighetsbaserte grupper, foredrag, samtale og debatt. Deltagerne kunne velge blant de følgende workshops: "Å starte barnekor", "Julespill", "Å jobbe på tvers av aldersgrupper", "Katekesemiljø", "Kommunikasjon med ungdom", "Katekese for ungdom etter konfirmasjon", "Adoremus sang", "Ministrantarbeid", "Barnehelg", "Kommunikasjon og samarbeid med foreldre", "Førskolebarna" og "Mellom 1. kommunion og konfirmasjon: ubåtalderen".

Det var en intens og innholdsrik helg, og tilbakemeldingene var gode og inspirerende - blant annet ble det følgende sagt av deltagere på spørsmål om hva de ville ta med seg tilbake til sine menigheter etter helgen:

- Vi skal sette i gang med lunsj på lørdagskatekesen nå i høst. Vi vil inkludere foreldrene til å hjelpe til med dette.

- Vi skal ha en ungdomshelg i tilknytning til katekesen vår i høst, og vi vil invitere nabomenigheten.

- Vi skal revitalisere katekesemessen vår. Vi vil samarbeide med det polske barnekoret, slik at det kan bli både polsk, norsk og engelsk sang,

- Jeg har lært veldig mye gjennom mange spennende workshops, og har fått utvekslet erfaringer med mange andre!

- Jeg kom ikke med kjempeforventninger, må jeg innrømme - men jeg sitter nå igjen kjempeinspirert etter denne helgen!

Kommisjon for videre arbeid

Biskop Eidsvig kunngjorde ved avslutningsmessen at han på sikt ønsker å opprette en kommisjon for videre oppfølgning av Pastoralplanen for barne- og ungdomsarbeid. En slik kommisjon, som evt. vil bli opprettet i nært samarbeid med pastoral- og presteråd, vil kunne ta seg av oppfølgningen av menighetenes innsats for å arbeide planmessig med barne- og ungdomsarbeid, inkludert katekese.

I tråd med pastoralplanen planlegges det et nytt seminar med fokus på barne- og ungdomsarbeid, tilsvarende årets arrangement, i 2014.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (23. august 2010)

av Webmaster publisert 25.08.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59