Politiet hentet ut barn fra klosterasyl på Tiller

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo

Politiet i Trondheim hentet den 25. august to barn ut fra birgittasøstrenes kloster på Tiller, etter at fylkesnemnda har vedtatt at barnevernet i hjemkommunen skal overta omsorgen for barna. Moren og de to barna skal ha flyttet inn i klosterpensjonatet i midten av juli og mener selv at de oppholdt seg i kirkeasyl. Det forteller morens advokat Erik Widerøe.

Biskop Bernt Eidsvig, Den katolske kirkes administrator i Trondheim, uttaler at søstrene ikke på forhånd har konsultert ham om å gi moren og hennes to barn husly.

- Foreløpig har jeg begrenset informasjon om saken, og når det gjelder mor og barns situasjon, må jeg henvise til morens advokat. Hvorvidt søstrenes bidrag ved å gi mor og barn husly er et brudd på norsk lov, må de sivile myndigheter vurdere. Som jeg ved flere anledninger i det siste har uttalt, skal selvsagt også katolikker og Den katolske kirke følge norsk lovgivning. Via mors advokat har jeg imidlertid fått forståelse av at mor hevdet å være i kirkeasyl, at hun hadde søkt tilflukt i det hellige rom. Jeg har også via mors advokat fått forståelse av at politi og barnevern på forhånd er informert om dette, men at de på tross av kirkeasyltradisjonen har aksjonert. Dette setter derfor diskusjonen i et noe annet lys. Hvorvidt dette var snakk om et kirkeasyl eller ikke i henhold til norsk tradisjon, er ikke opp til meg å definere.

- Som biskop har jeg ingen myndighet innenfor søstrenes klausur. Jeg vil imidlertid be søstrene redegjøre for meg sin forståelse av hvilken rolle de har hatt. Jeg har for øvrig ingen grunn til å betvile at deres intensjoner har vært utelukkende gode og at mor og barn har fått den beste omsorg i klosteret.

- Uten at jeg altså kan eller har grunnlag for å kommentere den aktuelle saken direkte, kan jeg på generelt grunnlag si at Den katolske kirke har lang tradisjon for å gi ly til mennesker utsatt for vilkårlig justis. Her i Norge har vi imidlertid den arbeidshypotese at norsk rett ikke er vilkårlig. Min tillit til den norske rettsstat er såpass stor at jeg ikke ser det som vår oppgave å gi kirkeasyl til enhver som måtte ønske det. Det kan imidlertid selvsagt oppstå akuttilfeller hvor vurderingen vil være en annen.

- Hovedfokuset nå må imidlertid være barna og deres velbefinnende, og vi kan ikke gjøre annet enn å be for dem, deres mor og øvrige omsorgspersoner. Den videre håndteringen vil være opp til de aktuelle sivile instanser.

Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo

23 21 95 16\00

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (26. august 2010)

av Webmaster publisert 26.08.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59