SEMINAR: Menneskerettighetstenkning i Den russisk-ortodokse, katolske og norske kirke

Økumenisk kommisjon i Oslo katolske bispedømme, i samarbeid med Menighetsfakultetet, inviterer LØRDAG 9. OKTOBER til ÅPENT SEMINAR om menneskerettighetstenkning i Den russisk-ortodokse, katolske og norske kirke.

Seminaret finner sted på MENIGHETSFAKULTETET, AUDITORIUM 2.

FORDRAGSHOLDERE/INNLEDERE

Alexander Vasyutin, prest i Den russisk-ortodokse kirke, arbeider ved Den russisk-ortodokse kirkes patriarkat i Moskva, hvor han er medarbeider ved Department for external church relations. Vasyutin besøker Norge spesielt for denne anledningen.

Tore Lindholm er førsteamanuensis ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR), Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han er medlem av styret for SMR, styreformann for Oslo Coalition on Freedom and Religion or Beleif og medlem av Den norske kirkes menneskerettighetsutvalg.

Janne Haaland Matlary er professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo og var statssekretær under utenriksminister Knut Vollebæk fra 1997 til 2000. Hun er rådgiver for Det pavelige råd for rettferdighet og fred og Det pavelige råd for familien.

PROGRAM

11.00 Åpning - v/rektor ved MF og sr. Else-Britt Nilsen OP

11.15 Alexander Vasyutin: Hvordan tenker Den russisk-ortodokse kirke om menneskerettigheter?

12.00 Liten kaffepause

12.15 Tore Lindholm - forberedt respons fra Den norske kirkes perspektiv

12.40 Janne Haaland Matlary - forberedt respons fra Den katolske kirkes perspektiv

13.00 Pause

13.30 Paneldebatt med Vasyutin, Lindholm og Matlary. Moderator er Ingrid Rosendorf Joys, informasjonsleder ved European Council of Religious Leaders - Religions for Peace.

14.15 Avslutning

14.30 SLUTT

Servering av kaffe, kjeks og frukt.

NB! Seminaret går på engelsk.

VELKOMMEN!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (2. september 2010)

av Webmaster publisert 06.09.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59