"Annus reconstructus" i Porsgrunn

Klikk på bildene for større format
Annekset, 2. september Før oppussingen
Maling av kirken 2. september Slik så det ut på 1930-tallet og slik skal det bli igjen
Svega 2. september, fra parkeringsplassen Svega 2. september, fra hagen

Vår Frue menighet i Porsgrunn sitter på en betydelig bygningsmasse, og de senere år har det blitt tydelig at en omfattende renovering var nødvendig. Mye av bygningsmassen er tenkt leid ut for å gi inntekter til menigheten. Arbeidene begynte i juni, og forventes ferdige til 1. februar. Man ligger ganske bra an i forholdt til timeplanen, men det er meget store arbeider som skal gjøres. I menighetsbladet i juli i år kunne man lese følgende om prosjektet:

Mange har sikkert lagt merke til at det arbeides med "Svega", den store eternittkledde villaen som blant andre pastor Taxt bodde i. Eiendommen rett ovenfor kirken kaller vi i det daglige for "Svega", en forkortelse for Sverresgate, og husene og parkeringsplassen eies av Oslo katolske Bispedømme og administreres av vår menighet. "Svega", opprinnelig "Villa Lökken" var boligen til skibsreder og konsul Vouvert da den ble bygget omkring 1880.

Huset har hatt en omskiftelig tilværelse som enebolig, pensjonat, del av søstrenes sykehus, yrkesmedisinsk klinikk med mer før pastor Taxt overtalte bispedømmet til å kjøpe det tilbake til kirken i 1984. I dokumentene som følger huset, beskriver biskop Gran at hensikten med kjøpet er å "sikre Vår Frues menighets ekspansjon i Porsgrunn." Denne eiendommen er med andre ord vårt "arvesølv"!

Pastor Taxt var en meget fremsynt mann da han sikret oss denne eiendommen, for den vil med god drift kunne gi oss gode inntekter, og ikke minst sikre at vår lille kirke ikke "knuses" visuelt av moderne høyhusbegyggelse. Kirkens og Svegas eiendommer utgjør nesten en liten park, og bygningene fremhever hverandre i bybildet.

Dessverre har Svega fått forfalle i en årrekke, og det har i noen tid vært presserende å få bygningene, både hovedvillaen og vaktmesterboligen, renovert. Dette arbeidet har nå begynt, og det vil strekke seg ut over hele høsten. Kostnadene er beregnet til om lag 5,2 millioner og de dekkes over et byggelån, som så i sin tur betales ned på vanlig måte med leieinntekter fra totalt 11 leiligheter og hybler samt parkeringplassen syd for huset.

I korthet vil prosjektet se ut som følger:

Hovedhuset, "Svega":

Byggemelding og nabovarsel gikk ut i mars, og i mai ble stillaser satt opp for å fjerne eternittkledningen.

Innvendig bygger vi først to nye leiligheter i den gamle matsalen i første etasje. Denne har til nå stått tom, og utgjør sammen med et par tilstøtende rom om lag 120m2 Når disse er klare, vil beboerne suksessivt flytte inn i disse mens deres egne leiligheter renoveres.

Det som skal gjøres i hver av de andre leilighetene er å heve himlingene, installere nytt elektrisk anlegg samt nytt rørsystem for varme, boligsprinkling, brannalarm samt nytt vann og avløp. I tillegg skal vinduene skiftes. I hver leilighet installeres det også fibernett, slik at skjemmende paraboler på fasaden kan fjernes. Hovedhuset vil etter renovering ha 8 leiligheter fra 30 - 90m2 hver.

På fasaden skal følgende gjøres: Vi beholder den eksisterende kledningen der hvor det kan la seg gjøre. Det aller meste av kledningen er intakt og kan beholdes. Alle vinduene på huset byttes og får tilbake original form, størrelse og listverk. Fasaden skrapes og males opp med linoljemaling i originalt farvevalg. Tre balkonger bygges opp i tråd med hvordan bygget en gang var, og det gir alle leilighetene, på nær en, egen balkong eller haveplass.

Til sist males hele huset opp i dets originale farver. Kort sagt; utvendig føres "Svega" tilbake til den staslige sveitservillaen den var i 1890 mens den innvendig blir åtte moderne leiligheter.

"Vaktmesterboligen", Sverresgate 28B:

Denne bygningen står skrått rett foran hovedinngangen til hovedhuset. "Vaktmesterboligen" er opprinnelig et pakkhus som ble oppført på 1950-tallet, dengang "Svega" var pensjonat. Dette huset er bygget i funkisstil og var frem til ifjor en enkelt boenhet med meget enkel standard. Huset har dessverre fått lov å forfalle og var i det siste knapt beboelig. Innvendige vegger er nå revet, og vi har bygget opp tre hybler/leiligheter i huset. Innvendig er det lektet inn 10 cm for efterisolering og takene er senket med 15 cm for lyd- og efterisolering. Alle vinduene i huset er byttet, og det er blitt satt inn fem nye vinduer, slik at huset blir lysere innvendig og mer balansert utvendig. Fasaden er skrapet og malt opp med en kombinasjon av eggehvit og grå, slik at huset nå glir diskret inn blant de eksisterende bygningene.

Byggherre er sognepresten, arktitekt er Olav Lundesgaard, byggledere er Bent Ramsdalen og Jan Finseth mens Robert Klakulak er byggmester. Det elektriske besørges av Moratel elektro, varme og vvs av Rørlegger'n AS og Skagerak Fibernett vil legge opp fibernettet. Aasmund Beier er antikvarisk ansvarlig.

P. Reidar Voith

I tillegg til det ovennevnte er man i gang med å tjære kirken, som er i stavkirkestil, og annekset til prestegården er malt. Oppussingen av "Vaktmesterboligen" (som nå blir utleieleiligheter) er nesten ferdig, og de to nye leilighetene som skal bygges i den gamle matsalen i 1.etg i "Svega", håpes å være innflytningsklare til 1. oktober.

Kirkekjelleren har hatt et betydelig fuktproblem, noe som nødvendiggjør omfattende drenering. Det er mulig at denne må utsettes til våren. Med lufting og pumping klarer man i mellomtiden å holde fuktigheten i kirkekjelleren tilstrekkelig i sjakk.

Informasjonstjenesten/HHØ (3. september 2010)

av Webmaster publisert 03.09.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59