Bispekonferansen feiret Mor Teresa

Biskop Kozon insenserer bildet av Mor Teresa under messen
(Klikk på bildet for stor versjon)

"Enhet i mangfold" - Disse Mor Teresas ord må kunne sies å være beskrivende for St. Paul menighets feiring av hennes 100 års fødselsdag den 26. august ble feiret den 4. september (i tilknytning til hennes festdag), som også falt sammen med at det var 50 år siden forrige gang den nordiske bispekonferansen møttes i Bergen.

I St. Paul kirke fylt til randen, med over 30 ministranter, en diakon, fem prester og syv biskoper, ble Mor Teresas dag feiret med behørig verdighet, og som alltid når Mor Teresaøstrene, feirer, er messen om mulig mer enn ellers, preget av den internasjonale dimensjonen. Denne forskjelligheten som det var så viktig for Mor Teresa at vi skulle lære å kjenne og å sette pris på hos hverandre.

I messen ble det fokusert på Mor Teresas lydhørhet og lydighet til Guds røst, og en oppfordring til oss alle om å følge hennes eksempel. Nonnen som forlot en trygg og meningsfylt tilværelse hos Loretosøstrene, for på Herrens innstendige oppfordring å tjene ham i de fattigste av de fattige.

Denne vesle kvinnen har lagt igjen en stor arv som viser seg i over 5100 søstre fordelt på 766 ordenshus i 137 land, også i alle våre nordiske land. Men Mor Teresa har også lagt igjen en verdifull arv i bønner og ord. Dette var fokus for biskop Teemu Sippos preken, der han benyttet anledningen til å dele med menigheten sitater fra Mor Teresas liv som hadde vært av betydning for ham personlig.

Hovedcelebrant for messen var biskop Czeslav Kozon fra Danmark, mens biskop Anders Arborelius fra Sverige benyttet anledningen i slutten av messen til å hilse søstrene og forsikre dem om biskopene og de troendes forbønn. Han minnet oss alle om med hvilken modighet Mor Teresa, da hun mottok Nobels fredspris i 1979, minnet oss på å tenke på og be for våre svakeste av de svake: det utfødte liv.

Med stor takknemlighet fortsatte feiringen med er rekke kulturelle innslag både i form av underholding og mat i skolen gymsal, inntil søstrene avsluttet med å gi oss alle nok en gave fra Mor Teresa: Viten om at vi alle er skapt for noe større: "Å elske og å bli elsket".

Anne Samuelsen (10. september 2010)

av Webmaster publisert 11.09.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59