Domorganist i St. Olav domkirke utgir orgelhymnarium

nullDomorganist i St. Olav domkirke i Oslo, Helge Landmark, utgir i disse dager et orgelhymnarium på Norsk Musikforlag. Samlingen er ment som et bidrag til variert salmespill, i bruk sammen med vanlig koralbok.

Heftet inneholder orgelsatser til ca. 100 hymner, de fleste av disse står både i Lov Herren og Norsk Salmebok. Organister i katolske kirker kan ha nytte av utgivelsen, da det inneholder orgelsatser til rundt 70 av de mest brukte norske og latinske hymnene i Lov Herren.

Heftet er nettopp utgitt på Norsk Musikforlag A/S, og koster 280 kroner.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (16. september 2010)

av Webmaster publisert 16.09.2010, sist endret 26.12.2013 - 12:40