Temaet for neste kirkelige mediesøndag er lansert

Mottoet for Verdensdagen for sosial kommunikasjon 2011 ble i går offentliggjort, og lyder:  - Sannhet, proklamasjon og livets autensitet i en digital tidsalder

Verdensdagen for sosial kommunikasjon 2011 - også kjent som mediesøndagen - feires den 5. juni neste år. Det pavelige råd for sosial kommunikasjon kommenterte temaet i en pressemelding i går:

Temaet som pave Benedikt XVI har valgt for verdenskommunikasjonsdagen 2011 - Sannhet, proklamasjon og livets autensitet i en digital tidsalder - må forstås som et fokus på den menneskelige person, som er kjernen i alle kommunikasjonsprosesser. Selv i en tid som i stor grad domineres - og enkelte ganger betinges - av ny teknologi, så forblir verdien av det personlige vitnesbyrd helt essensielt. Å søke sannheten, og ta på seg oppgaven med å dele den, krever en "garanti" for et autentisk liv fra de som jobber innen media, og spesielt fra katolske journalister; et autentisk liv som ikke er mindre nødvendig i en digital tid.

Teknologi i seg selv, kan ikke etablere eller forbedre en kommunikators troverdighet, ei heller tjene de grunnleggende verdier som styrer all kommunikasjon. Sannheten må forbli det faste og uforanderlige referansepunktet til nye medier og den digitale verden, og med dette åpne for nye muligheter innen informasjon og kunnskap. Ideelt sett så er sannhetssøken det grunnleggende formål for alle de som jobber innen media.

Pavens budskap til den 45. Verdensdagen for sosial kommunikasjon ventes offentliggjort den 24. januar 2011, minnedagen for Den hellige Frans av Sales, skytshelgen for journalister. Det pavelige råd for sosial kommunikasjon, ledet av den italienske erkebiskop Claudio Maria Celli, arrangerer neste uke seminaret "Catholic Press Congress", som tar for seg utfordringer og muligheter knyttet til nye medier, og den katolske presses identitet.

VIS - Vatican Information Service; Andreas Dingstad (30. september 2010)

av Webmaster publisert 30.09.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59