Katolsk Forum 8. oktober: Liv Bliksrud om "Sigrid Undsets kritikk av protestantismen"

Mariakriken på Lillehammer

Motstanden mot luthersk kristendom var en viktig forutsetning for at Sigrid Undset fant veien til Den katolske kirke. I Liv Bliksruds foredrag vil vi få et innblikk i Undsets religiøse utvikling, og dernest hennes kritikk av protestantismen, slik den kom til uttrykk i artikler og debattinnlegg. Til tross for at kritikken var skarp og uforsonlig, virker den forbausende aktuell, i det den foregriper en del av de problemer som Den norske kirke synes å stå overfor i dag.

Foredragsholder: Liv Bliksrud, professor dr. philos. ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo.

Sted: Mariakirken, Lillehammer (menighetssalen)

Tid: Fredag 8. oktober kl 19.00

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (3. oktober 2010)

av Webmaster publisert 03.10.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59