Nytt menighetsråd i St. Olav domkirkemenighet, Oslo

St. Olav domkirkes menighet i Oslo har følgende nye medlemmer i menighetsrådet: Regina Adahada, Marina Bleken, Lars Ole S. Djupdal, Vigdis Glømmen, Are Hugo Pripp, Jan Stanislaw Sucy og Annefi Torp.

Følgende medlemmer av rådet var ikke på valg: Pedro Barrera, Mariana Giovanna Cosenza, Monica Bastias Espinoza, Wenche Heimholt Isachsen og Sr. Marie-Kristin Riosianu CSJ.

Rådet avholder konstituerende møte torsdag 14. oktober 2010

Melding fra St. Olav menighet (5. oktober 2010)

av Webmaster publisert 06.10.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59