Kuriekardinalene Hummes og Cordes pensjoneres

Erkebiskop Mauro Piacenza, ny prefekt for Kleruskongregasjonen

Vatikanet, 7.10.2010 (KI/KAP) - Pave Benedikt XVI innvilget torsdag den 7. oktober avskjedssøknadene fra kuriekardinalene Claudio Hummes (76) og Paul Josef Cordes (76) av aldersgrunner. Den brasilianske fransiskaneren Hummes var til 2006 erkebiskop av Sao Paulo før han ble utnevnt til prefekt for kleruskongregasjonen. Ny prefekt blir den italienske erkebiskopen Mauro Piacenza (66), som til nå har vært kongregasjonens sekretær og dermed nestkommanderende.

Den tyske kardinal Cordes var president for Det pavelige råd «Cor unum». Ny president blir erkebiskop Robert Sarah (65) fra Guinea, som til nå har vært sekretær for Misjonskongregasjonen (Propaganda Fide).

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (o:pe) (7. oktober 2010)

av Webmaster publisert 07.10.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59