Kaller Kristus deg til å bli en av Kirkens diakoner?

Skulptur fra vestnorsk kirke på 1200-tallet. Diakon i dalmatika med evangeliebok.

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg ønsker at tjenesten som diakon styrkes i vår lokalkirke. Diakonembetet har sin opprinnelse i oldkirken og dens omsorg for de fattige og nødlidende i menigheten (jfr. ApG 6,1-6). Senere ble denne tjenesten kun betraktet som et trinn på veien til prestevielsen, men Det annet Vatikankonsil gjeninnførte diakonatet som et permanent embete, åpent for gifte menn. Den permanente diakonen er del av bispedømmets geistlighet.

Som Den hellige Stefan er diakonen kalt til å tjene Kirken som biskopens og prestenes medhjelper i samsvar med sine anlegg og evner. Gjennom ordinasjonens sakrament utrustes han med Helligånden til å tjene Guds folk i liturgien, i forkynnelsen av det glade budskap, og i tjeneste for mennesker med behov for særlig omsorg.

Kommisjonen for det permanente diakonat i Oslo katolske bispedømme har derfor tatt initiativ til et innføringsseminar om det permanente diakonat, og vi inviterer interesserte menn til Katarinahjemmet i Oslo, fra fredag 3. desember 2010 kl. 15 til lørdag kl. 15:30.

- Gode norskkunnskaper er nødvendig for utbytte av samlingen.

- Grunnet plasshensyn kan vi ikke garantere at alle kommer med.

- For de som trenger overnatting har vi reservert noen rom på Katarinahjemmet.

Under og etter seminaret er det anledning til å utdype refleksjonen om dette er en vei for deg, og om du eventuelt ønsker å søke om opptagelse i formasjonsprogrammet for permanente diakoner.

Skriftlig påmelding til seminaret innen 20. november 2010 til koordinator for kommisjonen for det permanente diakonat i OKB:

Sr Else-Britt Nilsen OP, Katarinahjemmet, Gjørstads gate 9, 0367 OSLO, Tlf: 23 21 54 10; Else-Britt.Nilsen@katolsk.no

Husk å nevne om du trenger overnatting. Gi også gjerne litt informasjon om deg selv - så blir det lettere å planlegge seminaret!

Har du spørsmål, kan du enten kontakte Sr Else-Britt eller diakon Henrik von Achen, St. Paul kirke, Nygårdsgaten 3, 5015 Bergen, Tlf: 55 21 59 50 / 55 16 27 38; Henrik.Achen@katolsk.no

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (11. oktober 2010)

av Webmaster publisert 11.10.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59