Nytt menighetsråd i St. Clara menighet

Valg til nytt menighetsråd i St. Clara menighet ble avholdt 22-29. august 2010. Det nye rådet konstituerte seg 30. september, med funksjonstid fra 30. september 2010 til sommeren 2012.

Leder:

Erik J. Ruud, SM, Kroken 15, 2010 Strømmen, 40408209 (og 63819376) erik.ruud@katolsk.no

Ordstyrer:

Fitwi Wolday, Linerlevegen 14, 2209 Kongsvinger, 99343293, fwolday@gmail.com

Sekretær 1:

Sonia Bloch, Bokfinkvegen 9, 2209 Kongsvinger, 40632089, Sonia.Bloch@gmail.com

Sekretær 2:

Ilva Kulberga, Smørbukkvegen 3, 2212 Kongsvinger, 48046937, ikulberga@hotmail.com

Medlem:

David García Polo, Husåsvegen, 2100 Skarnes, 41324506, david.garcia.polo@gmail.com

Utpekt medlem:

Nhan Duc Nguyen, Rastavegen 3, 2211 Kongsvinger, 62817045/95110578 nhanducng@hotmail.com

Representanter i Pastoralrådet (PRO):

Rosemarie Tronsmo, Marivegen 8, 2208 Kongsvinger, 62815217, rtronsmo@online.no

Vararepresentant:

Olav John Momrak Haugann, Holtvegen 16, 2208 Kongsvinger, 62817202

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (11. oktober 2010)

av Webmaster publisert 11.10.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59