Nytt menighetsråd i Arendal

St. Franciskus Xaverius menighet i Arendal har den 8. september 2010 foretatt valg til nytt menighetsråd, og rådet har konstituert seg på følgende vis:

LEDER: Pål Koren Pedersen

MEDLEMMER: Ruth Bjørneseth, Tor Livar Grude, Katarzyna Skaza-Larsen, Norgår Thon, Maria Christina Morales

VARAMEDLEM: Kari Øya

PASTORALRÅDSMEDLEM: Nebosja Praljak

VARA PRO: Edel Kjersmeyer

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (11. oktober 2010)

av Webmaster publisert 11.10.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59