Adventsretrett med Sr. Madeleine Fredell i St. Hallvard, Oslo, 4. desember

Sr. Madeleine Fredell OP

Adventsretrett i St. Hallvard 4. desember: Tro, håp og kjærlighet i advent

Retretten ledes av dominikanersøster Madeleine Fredell fra Sverige. Dagen vil inneholde ledet meditasjon og stillhet, retrettforedrag, stille bønn, bibellesning og musikk. Det vil være mulighet for individuell samtale. Retretten er tilrettelagt også for de som ikke har retretterfaring.

Madeleine Fredell er leder for den svenske viseprovinsen av Den Hellige Dominikus´ Romerske Kongregation. I fjor var hun en engasjerende foredragsholder på Katolsk Akademi i Oslo. Hun er en svært trivelig og dyktig person, og vi ser frem til å ha henne som retrettleder.

Retretten starter kl. 10 og avsluttes med messe kl. 18. Pris: 150 kr. Bevertning, inklusive lunsj er inkludert.

Det vil være et begrenset antall deltakere, så send påmelding i god tid og innen 25. november, til menighetskontoret i St. Hallvard, tlf. 23 30 32 00 eller mail oslo-st.hallvard@katolsk.no

Arrangører: Mandagsgruppen ved Kirsten Andås, Liv Helmen, Mariann Solbakk, Inga Kleppe, Etti Salomonsen og Trine Haaland.

Melding fra arrangørene (12. oktober 2010)

av Webmaster publisert 12.10.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59