Jødisk leder advarer bispesynoden mot fiendtlighet overfor Israel

 Se også:

Politiske konflikter i Midtøsten må ikke være et hinder for ytterligere fremgang i samtaler mellom kristne og jøder. Dette sa rabbineren David Rosen til bispesynoden for Midtøsten, som i disse dager er samlet i Vatikanet. Amerikaneren Rosen er direktør for interreligiøs avdeling i American Jewish Committee, rådgiver for stor-rabbinatet i Israel, og ble i 2005 slått til pavelig ridder for sitt bidrag til katolsk-jødiske relasjoner.

I følge rabbineren kan de siste tiårs fremskritt i den katolsk-jødiske dialog betraktes som "en velsignet forvandling i vår tid", og insisterer på at kristne må fortsette denne dialogen, på tross av politiske spenninger.

I kontrast til en ellers ganske sterk kritikk av israelsk politikk fra andre synodedeltagere så langt, forsvarer Rosen den israelske politikken, og poengterer at mens kristne ofte forlater andre land i regionen, så har den kristne befolkningen i Israel økt betraktelig - mye grunnet innvandrere fra Øst-Europa og Den tredje verden.

Samtidig anerkjenner Rosen de palestinske kristnes svært vanskelige situasjon, og sier at disse "ofte tar i mot støyten fra sikkerhetstiltakene som den jødiske staten føler seg forpliktet til å gjennomføre for å forsvare egne innbyggere mot gjentatte angrep". I følge amerikaneren er protester mot sikkerhetstiltakene forståelig, men han beklager at denne kritikken ofte får en underliggende tone av generell fiendtlighet mot det jødiske folk.

Internasjonale reaksjoner lot heller ikke vente på seg etter at den israelske regjering nylig foreslo at dets statsborgere skal avkreves et troskapsløfte til Israel som en jødisk stat. Men i følge den respekterte rabbineren må forslaget settes i riktig kontekst - det vil si at termen "jødisk" her må forstås som en kulturell referanse, snarere enn en teokratisk og religiøs.

Kommentarene kom i kjølvannet av den kraftige kritikken mot forslaget fra en maronittisk biskop og den koptiske patriark på synodens åpningsdag mandag. Biskop Bechara Rai av Jbeil, Libanon, uttalte da at troskapseden gjør Israel til en "sekterisk stat" hvor kristne blir "annenklasses borgere". Den koptiske patriark Antonios Naguib kalte forslaget en "stor motsigelse" siden Israel ser på seg selv som Midtøstens eneste demokrati, og at en demokratisk stat derfor ikke kan avkreve en slik troskapsed.

Synet på Israel - sett i lys av blant annet de palestinske kristnes svært pressede situasjon - er altså et av synodens mange brennbare tema. I dag står to muslimske talere for tur: stormuftien av Beirut, Mohammed al-Sammak, og Ayatollah Sayed Mostafa Muhagag Ahmadabadi, professor ved universitetet i Teheran.

Rosens tale til synoden (Zenit)

Intervju med Vatikanradioen (mp3)

Zenit, Vatikanradioen; Andreas Dingstad (13. oktober 2010)

av Webmaster publisert 14.10.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59