Bli med å gi våre barn og unge en alternativ skolefremtid!

St. Laurentius katolske skole ber om din støtte !

Hvorfor katolsk skole?

Det katolske miljøet i Drammen og omegn har vokst betydelig i senere år. Den tidligere norske gruppen av katolikker har fått jevnt tilsig av konvertitter. Samtidig har innvandring, særlig fra Vietnam, Filippinene og Polen medført at mange herfra søker til den katolske kirken. Den gledelige utviklingen skaper også utfordringer når kirkens tilbud etterspørres. Vi har i den anledning registrert et stadig voksende ønske om å kunne tilby våre barn og unge et katolsk skolealternativ.

Initiativet om å starte egen katolsk skole i Drammen, har fått sterk støtte fra biskopen og Oslo katolske bispedømme. Sammen med de katolske skolene i Oslo, Bergen, Bodø og Arendal vil St. Laurentius bidra til et aktivt katolsk skolemiljø i Norge. Vi vil starte skolen med de første klasser.

Hvorfor annerledes?

St. Laurentius skole ønsker å være et alternativ ved siden av det offentlige skoleverket. Det innebærer på den ene siden at den fullt og helt følger de fastsatte læreplanene for norsk grunnskole, og at den dessuten bygger på det menneskesyn og de holdninger som springer ut av den katolske tro. I dette inngår også et internasjonalt og flerkulturelt perspektiv. Skolen vil være åpen for alle barn som følger skolens undervisningsopplegg.

St. Laurentius er en stor menighet, og mange foreldre gir tydelig uttrykk for ønsket om å gi barna en fullverdig faglig undervisning i rammen av et katolsk miljø. Innføring i liturgi og deltakelse i messer vil være en integrert del av skolens liv.

Nødvendig grunnkapital

For å kunne søke om godkjenning av en skole etter privatskoleloven, er det et krav i henhold til loven at menigheten kan stille en grunnkapital på kr. 100.000. Vi tror det skal være mulig å samle inn dette beløpet ved konkrete innsamlingstiltak, og dels ved kollekter.

Det vil også bli anledning til å gi en gave til etableringen av skolen ved å bruke en konto menighetsrådet har opprettet i Sparebanken Øst:

2220.20.72813

De som ønsker det, kan også gi gaver via OKBs nettside for gaver med skattefradrag. Skjema for dette er lagt ut i kirken.

Hva skjer?

* Skolekomite er etablert.

* Oslo katolske bispedømme støtter initiativet.

* Kontakt med kommunale organ er opprettet.

* Menigheten har gitt overveldende tilslutning ved en spørreundersøkelse

* Komiteen får assistanse fra OKBs skoleansvarlige.

* Det arbeides med lokalisering

* Søknad vil bli sendt så snart grunnkapitalen er på plass. Søknadfrist er 1. april hvert år.

* Komiteen vil sørge for at menigheten holdes fortløpende orientert om innsamlingen og prosessen rundt.

Bli med du også!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (19. oktober 2010)

av Webmaster publisert 19.10.2010, sist endret 15.03.2016 - 11:19