Europeere og kuriemedlemmer dominerer det nye kardinalkollegiet

Onsdag offentliggjorde pave Benedikt navnene på de 24 prelatene som den 20. november, på vigilien for Kristi Kongefest, blir tildelt kardinalverdigheten.

På sin førsteside fulgte også L'Osservatore Romano opp med at utnevnelsene reflekterer "Kirkens universialitet". Ser man derimot nærmere på navnene, finner vi en tydelig europeisk dominans.

"Italienernes hevn"

Mens pave Benedikt har fjernet den italienske dominansen i to av de mest innflytelsesrike kongregasjonene, Tros- og bispekongregasjonen, er de nye utnevnelsene beskrevet som "italienerens hevn" av mange vatikananalytikere.

15 av 24 er fra Europa, 10 fra Italia. 14 er tidligere eller nåværende kurimedlemmer. Dette betyr at det er europeerne som vil dominere et kommende pavevalg - med 62 av 121 stemmeberettigede kardinaler under 80 år. Den italienske kontigenten er på 20%. Kuriemedlemmer på sin side vil utgjøre 30% av de stemmeberettigede. Etter Italia er USA nummer to på listen over antall kardinaler - med 13 etter onsdagens to nye utnevnelser.

Demografisk skjevhet

Italia har rundt 55 millioner katolikker, mens Afrika og Asia teller hele 238 millioner. Hvordan reflekteres så dette i kardinalkollegiet?

Av ikke-vestlige utnevnelser finner vi den koptiske patriark Antonios Naguib i tillegg til tre afrikanere, og den eneste asiaten er srilankeren Malcolm Ranjith.

I boken "The Future Church" skriver journalisten John Allen om veksten i den globale Kirken: det globale sør leder an med hele to tredjedeler av verdens katolske befolkning på rundt 1,2 milliarder. Samtidig fremhever Allen det paradoksale i at dette ikke reflekteres i kardinalkollegiet - da to tredjedeler er fra den nordlige halvkule.

Den populære italienske erkebiskop Gianfranco Ravasi, president for Det pavelige råd for kulturen - av mange betegnet som en "papabile" - er også å finne blant dem som nå mottar sin røde biretta. Pave Benedikt har med dette fått antall stemmeberettigede kardinaler opp i maksimumsantallet på 120.

Uansett hva man mener om kardinalkollegiets sammensetning og struktur, så er tonen blant vatikananalytikere at Benedikt - som aldri har vært spesielt opptatt av de administrative detaljer - legger seg på en tradisjonell linje fremfor å sette et mer personlig stempel på kardinalkollegiet.

Phil Lawler, Sandro Magister, John Allen og John Thavis har kommentarer og analyser.

CWN, Chiesa, NCR, CNS; Andreas Dingstad (22. oktober 2010)

av Webmaster publisert 22.10.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59