Pontifikalmesser Allehelgensdag og Festen for Jomfru Marias uplettede unnfangelse

Biskop Bernt Eidsvig av Oslo feirer pontifikalmesse i St. Olav domkirke Allehelgensdag (1. november) kl. 18.00.

Det feires også pontifikalmesse i domkirken på Festen for Jomfru Marias uplettede unnfangelse (8. desember) kl. 18.00.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (22. oktober 2010)

av Webmaster publisert 22.10.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59