Katolsk Akademi 26. og 27. november - biskop Anders Arborelius OCD

Katolsk Akademi inviterer fredag den 26. november til retrett og lørdag den 27. november til foredrag med biskop Anders Arborelius OCD av Stockholm.

Biskop Arborelius er medlem av karmelittordenen og har skrevet flere bøker om kristen mystikk og spiritualitet. Han er en skattet foredragsholder og retrettleder.

Fredag 26. november kl. 17.00 - 21.00: «Gud er Kjærlighet» (retrett)

Biskop Anders Arborelius OCD av Stockholm holder retrett.

Kl.16.00 feirer biskop Arborelius Den hellige messe i St. Joseph kirke (Akersveien 6, Oslo)

- Innledninger av biskop Anders

- Meditasjon og meditative sanger

Ansvarlige: Aslaug Espe og May-Lisbeth Myrhaug

Pris: kr 100. Det blir et enkelt stille måltid med musikk. Maks 30 personer.

Sted: Mariagården, Akersveien 16, Oslo

Påmelding til akademi@katolsk.no - merk meldingen med «Retrett». FULLTEGNET — LANG VENTELISTE

Lørdag 27. november kl. 11.00 - 14.30: «Katolsk mystikk - som evangelisering»

Ved biskop Anders Arborelius OCD av Stockholm

«Spiritualiteten - det andliga livets teologi- vill hjälpa oss att upptäcka den underbara trädgård, där allt talar och sjunger om Guds skönhet. Där blir lära liv och teologi blir bön.»

(Biskop Arborelius i boken Spiritualitet Andlig Teologi)

Sted: Mariagården, Akersveien 16, Oslo

Pris: kr 50

Påmelding: til akademi@katolsk.no

Ønsker du flere opplysninger om arrangementene, kontakt leder:

Magister May-Lisbeth Myrhaug, may-lisbeth.myrhaug@katolsk.no, 951 33 480

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (2. november 2010)

av Webmaster publisert 17.11.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59