Kondolansebrev fra Den norske kirke i anledning terroren i Irak

Følgende uttalelse fra Den norske kirkes Mellomkirkelig Råd ble i dag sendt biskop Bernt Eidsvig Can. Reg

Kjære biskop Bernt,

På vegne av Den norske kirke vil jeg få uttrykke dyp medfølelse med den kaldeisk-katolske kirken og med våre trossøsken som ble rammet av massakren i Vår Frues frelseskirke i Bagdad. Dette er en dypt tragisk hendelse, som dessverre føyer seg inn i en rekke overgrep mot kristne i Midtøsten. Vi er dypt bekymret for situasjonen for de kristne i Irak og tar de med i våre forbønner. I dag ble det under morgenbønnen på Kirkens Hus, bedt spesielt for ofrene etter massakren i Irak

Den norske kirke - ved Mellomkirkelig Råd - arbeider sammen med blant annet Kirkens Verdensråd og Det lutherske verdensforbund for å støtte de kristne i Midtøsten. Den norske kirke stiller seg bak uttalelsen fra Kirkenes Verdensråd.

Støtte til de kristne i Midtøsten er er prioritert arbeidsområde for Mellomkirkelig Råd (Jfr. Kirkemøte-saken 2008). Vi er, i likhet med dere, svært bekymret for at så mange kristne nå forlater sine hjemland og at Midtøsten er i ferd med å tappes for kristne.

Vi vil ta opp den siste massakren i Bagdad på vårt møte med Islamsk råd kommende uke. Jeg ønsker også å vise min medfølelse ved å være tilstede under messen i St. Josef kapell søndag ettermiddag.

Vennlig hilsen

Berit Hagen Agøy

Generalsekretær, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke

Uttalelsen fra Kirkenes Verdensråd:

A Statement of Condemnation of the Criminal Attack on The Church of Our Lady of Najat in Baghdad

Muslims and Christians meeting at the headquarters of the World Council of Churches in Geneva, Switzerland, from 1 to 4 November, 2010, in the framework of an International Consultation on "Transforming Communities: Christians and Muslims Building a Common Future", express their condemnation of all acts of violence that target places of worship and other sacred places, defile them, or threaten the safety and security of worshippers. With that guiding spirit, the consultation&146;s participants were shocked by the terrorist attack carried out by unidentified armed bandits on the church of Our Lady of Najat located in al-Karadah neighborhood in Baghdad on Sunday, 31 October, 2010. This criminal act led to the fall of a large number of worshippers and injured, among whom there were three priests. The participants condemn this inhumane act that contradicts all religious teachings, and Middle Eastern culture that enabled people to coexist peacefully for many centuries. The participants further condemn any criminal act that goes against the right to live in dignity and freedom of worship and of religion.

Christian and Muslim leaders and scholars meeting at the International Consultation, implore the United Nations and its Security Council and all groups that call for just peace, and especially Iraqi officials, to intervene to put an end to all terrorist attacks aimed at degrading Iraqi people, irrespective of their religious affiliation, and defiling Christian and Islamic sacred places. They further extend their heart-felt condolences to the families of the victims in Iraq assuring them that we hold them in our prayers.

We pray that the All-Mighty God assist the Iraqi Authorities and United Nations to seriously work to implement security, justice and peace to Iraq whose people deserve to enjoy living with religious and ethnic diversity.

Geneva, 3 November 2010

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (5. november 2010)

av Webmaster publisert 05.11.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59