Vellykket jubileumsfeiring: St. Theresia menighet 75 år

Overrekkelse av pavens velsignelse for menigheten
Jubileumsfest i lokalet
Alle foto: Andrzej Chlipala

Dagene 2. og 3. oktober feiret den katolske menigheten på Hønefoss 75 år. Menigheten ble etablert i 1935 omtrent samtidig med at St. Franciskus Xavier-søstrene startet sykehusdrift, i første omgang med ca. 25 sengeplasser. Begge etableringene var initiert av biskop Mangers, den gang med den korrekte tittel Apostolisk vikar.

Historisk riss

Kirken var en ominnredet gammel låve eller vognskjul, og den første prestegården visstnok et tidligere grisehus. Men Kristus ble jo også født i kummerlige, landlige forhold... Og fra et fåtall medlemmer vokste menigheten jevnt og trutt. Den første sognepresten var den polske pater Bzdyl. Andre prester som har virket i lengre tid er patrene Rommelse, Boekema og Le Thien Vinh. Dagens sogneprest og en drivende kraft bak jubileumsfeiringen er Pawel Wiech. Ellers nevnes at pater Ivens virket som sogneprest noen få år på midten av 50-tallet og var medvirkende til at menigheten kunne innvie en ny kirke i 1955.

St. Franciskus-søstrene og deres sykehusdrift har i høy grad bidratt til den gode anseelse den katolske kirke har hatt på Ringerike. Mange i lokalmiljøet har opplevd deres vennlighet og varme og den effektive behandlingen sykehuset ga. Dessverre måtte den katolske driften etter hvert opphøre - på Hønefoss som andre steder i landet. Men søstrene ble igjen til de siste forlot oss i 1998. I 2003 lyktes det imidlertid pastor Vinh å få vietnamesiske nonner hit, og de er nå vel etablert.

Dette var en særdeles forkortet versjon av menighetens historie. Interesserte henvises til jubileumsheftet som ble utgitt i forbindelse med feiringen i begynnelsen av oktober.

Jubileet

Feiringen startet allerede lørdag 2. oktober med morgenmesse kl. 8. Etter messen var det foredrag av priorinne på Katarinahjemmet, sr. Anne Bente Hadland. Tittelen var "Om å være kirke". Det var en lærd og inspirerende fremstilling av kirkens vesen, der legfolket utgjør en vital del. Menighetens vernehelgen - den hellige Therese av Lisieux - ble også viet fortjent oppmerksomhet. Etter foredraget var det spørsmål og samtale med tilhørende frokost. Det ble en oppbyggelig start på dagen.

Den store feiringen fant sted søndag 3. oktober, som for øvrig tidligere var viet vår lille, store vernehelgen. Den begynte med en etter våre forhold storslagen messe ledet av biskop Bernt, som holdt en preken med til dels humoristiske visitter til menighetens historie. Med seg i messen hadde han flere koncelebranter. Foruten sogneprest Wiech og hans medbror pater Kotowski, som også bor i picpus-patrenes hus på Hønefoss, deltok sogneprest Jo Neve fra Asker og Bærum, p. Amando, som er sjelesørger for filippinerne, og p. Le Thien Vinh, den forrige sognepresten i St. Theresia. Det ble en usedvanlig vakker messe, ikke minst fordi vi hadde en fremragende organist til vårt gamle og noe haltende orgel, sr. Faustyna Walczak fra Elisabeth-søstrene, og to ypperlige kor - et filippinsk med gitarakkompagnement og et polsk - som begge hevet messens estetiske nivå til høyder ringeriksfolket sjelden opplever.

Etter messen var det en festlig sammenkomst i menighetslokalet med innbudte gjester, taler, gaveoverrekkelser og velsmakende mat med ditto drikke, med og uten alkohol. Det ble høy stemning. Spesielt må nevnes de fire gjestene som kom fra vår tyske vennskapsmenighet i Glinde, nær Hamburg. Med denne menigheten har vi hatt en langvarig og god forbindelse.

Georg Fr. Rieber-Mohn

Melding fra St.Theresia menighet, Hønefoss (5. november 2010)

av Webmaster publisert 06.11.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59