Fem anglikanske biskoper blir katolikker

Fem anglikanske biskoper forlater nå Church of England for å bli en del av et nytt ordinariat utformet etter pave Benedikts apostoliske konstitusjon Anglicanorum Coetibus.

De fem biskopene er som følger:

  • John Bradhurst av Fulham
  • Andrew Burnham av Ebbsfleet
  • Keith Newton av Richborough
  • Edwin Barnes - pensjonert "assistentbiskop" av Winchester
  • David Silk - tidligere biskop av Ballarat, nå pensjonert "assistentbiskop" av Exeter

De tre "flyvende biskopene" (biskoper satt til å føre tilsyn med anglikanske menigheter som ikke godtar ordinasjonen av kvinnelige prester), samt de to assistentbiskopene, ser derfor ut til å danne grunnlaget for det første ordinariatet, som vil omfatte territoriet England og Wales - i det som kan bli en foregangsmodell for andre anglikanske grupper som også vurderer å takke ja til pavens tilbud.

Men hvordan fungerer dette i praksis?

Pave Benedikt åpner altså for en ordning med såkalte personalordinariat, en organisering av ikke-territorielle kirkelige organisasjoner. Den hellige stol utpeker da en ordinarie, en anglikansk prest eller biskop som er tatt opp i Den katolske kirke, til å lede ordinariatet. Gifte anglikanske biskoper kan ikke bli biskoper i Den katolske kirke, men lederen av ordinariatet vil kunne være en gift prest eller ugift biskop. Gifte anglikanske prester får normalt fortsette i sitt virke etter en reordinasjon. Mens man tidligere måtte sørge for individuelle ordninger ved konvertering, åpnes det nå altså for kollektive ordninger, hvor hele menigheter og bispedømmer i fellesskap kan konvertere til Den katolske tro.

Tidligere i år ba også Anglican Catholic Church of Canada, samt den australske grenen av "Forward in Faith", om opprettelsen av personalordinariater. The Daily Telegraph har utfyllende informasjon, mens Forward in Faith-menigheten St John the Baptist har lenker til alle reaksjoner og kommentarer.

CWN, Daily Telegraph; Andreas Dingstad (9. november 2010)

av Webmaster publisert 09.11.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59