Innsamlingsaksjon til Vår frue av Frelsen i Bagdad

 Se også:

58 mennesker ble drept og kirken skadet da terrorister tok menigheten som gisler den 31. oktober.

Før den amerikanske invasjonen i 2003 fantes det rundt en million kristne i Irak - nå rundt 400 000. I alt 66 kirker er blitt angrepet eller bombet siden juni 2004: 41 i Bagdad, 19 i Mosul, fem i Kirkuk og en i Ramadi. Over 2000 mennesker - både legfolk, prester og biskoper - har blitt drept.

DU kan nå hjelpe ofrene og gjenoppbyggingen av kirken ved å gi en gave til Den katolske kirken i Bagdad!

Kampanjen - som varer til fredag 12. november - er et initiativ fra de katolske biskoper i Norge.

"Norsk katolsk bisperåd ber om de troendes bønner for våre brødre og søstre i Irak, og anmoder samtidig norske myndigheter om å legge press på irakiske myndigheter og internasjonale organ for økt beskyttelse av landets kristne minoritet."

Sett inn ditt bidrag på konto: 3000.15.43683, merk med "Irak".

Pengene gis direkte fra Den katolske kirken i Norge til Vår Frue av Frelserens menighet i Bagdad.

Takk for ditt bidrag!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (9. november 2010)

av Webmaster publisert 09.11.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59