Caritas Norge søker ny kontorleder

Stiftelsen Caritas Norge er Den katolske kirkes bistandsorganisasjon og arbeider med basis i Kirkens sosiallære. Vi arbeider med utviklings- og nødhjelpsprogram, tiltak som fremmer solidaritet mellom land i Nord og Sør, og for å styrke det sosiale og diakonale arbeidet i de katolske menighetene i Norge. Caritas Norge støttet i 2009 prosjekter i 17 land med omlag 34 millioner kroner. Vårt sekretariat består av åtte personer, og vi holder til i nye lokaler i Storgata 38 sentralt i Oslo.

Kontorlederen har en nøkkelrolle i driften av Caritas Norge, med følgende funksjonsområder:

* Regnskaps- og budsjettarbeid

* Praktisk og teknisk drift av kontoret

* Innsamlingsarbeid og giverservice

* Lønn og personaladministrasjon

* Støttefunksjoner for prosjektvirksomheten, særlig innenfor regnskap og økonomi

Kontorleder må ha

* regnskapsutdannelse eller dokumentert erfaring fra regnskaps- og økonomiarbeid

* kunnskap om og erfaring fra lønns- og personaladministrasjon

* god IKT-kompetanse

* erfaring fra og/eller interesse for innsamlingsvirksomhet

Vi ønsker oss en kontorleder som kan jobbe selvstendig og i samarbeid, er strukturert og fleksibel og kan ta initiativ og være nytenkende. Den som ansettes må være lojal overfor og arbeide i samsvar med Caritas' basis og formål.

Lønn etter avtale. 100 % fast stilling. Tiltredelse snarest.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til generalsekretær Kari-Mette Eidem, tlf. 40 42 84 50, e-post kari-mette.eidem@caritas.no, eller kontorleder Petter Bruce, tlf. 40 42 84 59, e-post petter.bruce@caritas.no.

Søknad med CV sendes til stilling@caritas.no.

Søknadsfrist: 30. november 2010.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (12. november 2010)

av Webmaster publisert 12.11.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59