Ber om hjelp til Haiti

Restene av katedralen i Carrefour etter jordskjelvet i januar. Foto: Katie Orlinsky/Caritas

Benedikt XVI ba i går det internasjonale samfunn om å trappe opp hjelpen til Haiti, som nå står overfor en kolera-epidemi med over 900 døde.

Pavens appell kom under søndagens Angelus, hvor han uttrykte sin "nærhet til Haitis kjære folk, som - grunnet det grusomme jordskjelvet i januar - nå lider under et alvorlig kolerautbrudd". Benedikt oppfordret samtidig det internasjonale samfunn om "sjenerøs assistanse" til landets innbyggere.

I følge tall fra FN er mer enn 900 døde mens over 15 000 er innlagt på sykehus med koleralignende symptomer. Det fryktes nå at sykdommen kan ramme så mange som 200 000 mennesker. Manglende tilgang på rent drikkevann og fungerende sanitæranlegg gjør at epidemien - som smitter gjennom vann og mat - får gode leveforhold i Haiti. På verdensbasis dør mellom 100-130 000 mennesker årlig av sykdommen.

ZEN - Zenit; Andreas Dingstad (15. november 2010)

av Webmaster publisert 15.11.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59