Den apostoliske visitasen er i gang

Domen i Pro-katedralen St Mary's, Dublin. Foto: Wikimedia Commons

Vatikanet offentliggjorde fredag den 12. november at visitasen til Kirken i Irland nå er i gang.

Fredagens pressemelding fremhever at Vatikanets undersøkelser "er ment å assistere den lokale kirken på sin vei til fornyelse". Samtidig presiseres det at visitatorenes undersøkelser ikke vil overprøve autoriteten til de lokale biskoper. I den første fasen av visitasen - som ventes avsluttet påsken 2011 - vil representantene "gjøre seg tilgjengelig for å møte de som har blitt dypt såret av mishandling og som ønsker å bli møtt og hørt, først og fremst ofrene og deres familier". Vatikanets pressemelding oppfordrer også misbruksofre til å kontakte visitatorene direkte. Pavens utsendt menn vil derimot ikke gi presseintervjuer under de pågående undersøkelsene.

Den apostoliske visitasen omfatter bispedømmer, presteseminarer og ordenssamfunn, og vil i tillegg til kirkens behandling av overgrepssaker også se på videreutvikling av eksisterende forebyggings- og beskyttelsestiltak for barn, samt organiseringen av landets bispedømmer.

Det var de offentlige Murphy- og Ryan-rapportene som dokumenterte omfattende fysisk og psykisk misbruk i katolske institusjoner i Irland, fra 1950-årene og frem til 2004. Etter avsløringene i Ryan-rapporten utbetalte den irske ordenen "Christian Brothers" rundt 161 millioner euro, mer enn 1,3 milliarder kroner, i erstatning til overgrepsofre fra sine institusjoner på 50- og 60-tallet.

I et pastoralbrev til hele Irland tidligere år uttrykte pave Benedikt sorg over avsløringene, og rettet samtidig sterkt kritikk mot de berørte biskopers alvorlige bedømmelsesfeil og undergraving av egen troverdighet. Paven har tidligere akseptert avskjedssøknadene til biskopene Donal Murray av Limerick og James Moriarty av Kildare/Leighlin.

VIS - Vatican Information Service; Andreas Dingstad (16. november 2010)

av Webmaster publisert 16.11.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59