Internett kan "øke følelsen av ensomhet og forlatthet"

Foto: Andrew*/Flickr

Pave Benedikt advarte lørdag mot nye mediers potensielle isolerende effekt, og påpekte samtidig behovet for en "menneskeliggjøring" av moderne kommunikasjon.

Det var i en tale til det pavelige råd for kulturen at Benedikt kommenterte Internett og sosiale mediers bakside.

- Et stort antall unge i dag - blendet av de endeløse teknologiske muligheter - bruker en kommunikasjonsform som ikke bidrar til menneskehetens modning, men i stedet truer med å øke følelsen av ensomhet og forlatthet. Stilt overfor slike fenomen har jeg flere ganger snakket om utdanningskrisen - en utfordring som vi kan og må svare på med kreativ intelligens, ved å forplikte oss til å fremme en kommunikasjonsform som menneskeliggjør og stimulerer den kritiske sans og evnen til evaluering og erkjennelse, sa paven.

Får kritikk

Pavens uttalelser om teknologiske fallgruver får - ikke overraskende - mye pepper i Twittersfæren og på ulike teknologinettsteder. Journalisten og teknologiskribenten Milo Yiannopoulos fra Daily Telegraph støtter derimot Benedikts refleksjoner. - Benedikt har rett når han slår alarm. Det er bare synd at de som mest trenger å høre hans ettertenksomhet er de samme menneskene som nå håner han på Twitter, skriver Yiannopoulos.

Vatikanet - nå også i HD

På tross av pavens advarsel om følgene av overdreven nettbruk har Vatikanet de siste årene satset tungt på digital kommunikasjon - med blant annet egen YouTube-kanal, Facebook-appen Pope2you, samt gjentatte oppfordringer til prester og legfolk om å bruke nettet til evangelisering. Federico Lombardi - Vatikanets pressetalsmann - kunne i går også avsløre at Vatikanstatens TV-stasjon CTV nå skal sende i HD

Vatikanets offisielle nettsted - som lenge har trengt en ansiktsløftning - ventes også relansert i løpet av 2011. I tillegg planlegges det nå en samkjøring av ulike nyhetskilder til en felles side for å lette navigasjonen i det ofte forvirrende univers av kirkelig informasjon.

Zenit, Daily Telegraph, VIS; Andreas Dingstad (17. november 2010)

av Webmaster publisert 17.11.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59