St. Hallvard søker ny menighetssekretær

St. Hallvard menighet er landets største katolske menighet med over 12.000 registrerte medlemmer. Menighetens kontor er i samme bygning som kirken på Enerhaugen, fem minutter fra Tøyen T-banestasjon. Foruten sogneprest og kapellaner består staben av menighetssekretær, barne- og ungdomsarbeider, regnskapsfører, organist, vaktmester, sakristan, renholder og frivillige kontormedarbeidere.

Vår menighetssekretær de siste 8 årene går av med pensjon den 1. juni 2011 og vi søker derfor hans etterfølger. Av hensyn til en viss overlapping er det ønskelig med tiltredelse medio mai.

Menighetssekretærstillingen er 100% med arbeidstid mandag til fredag på dagtid. Lønn etter avtale. Pensjonsordning.

Menighetssekretærens viktigste arbeidsoppgaver/ansvarsområder er:

- vanlige kontorrutiner (post, telefon, arkivering, leverandøravtaler, bestilling av varer osv)

- ansvar for frivillige kontormedarbeidere

- telle kollekter og levere kontanter til banken

- menighetens kartotek

- føre kirkebøker

- administrere utleie av menighetslokalene

- lage det ukentlig søndagsbladet

Menighetssekretæren er også sekretær for menighetsrådet, noe som i praksis betyr kveldsarbeid ca 6 ganger i året.

Når menigheten i nær fremtid sannsynligvis vil bli delt i to eller tre menigheter, vil menighetssekretæren bli sterkt involvert i etablering av kontorrutiner og samarbeid mellom de nye menighetene.

Menighetssekretærens overordnede er sognepresten.

Det kreves at aktuelle søkere er katolikker, er vant til kontorarbeid og PC (bl.a. Word og Excel) og behersker norsk skriftlig og muntlig og engelsk muntlig. Det er ønskelig med kjennskap til andre språk.

For nærmere informasjon kan man kontakte sognepresten p. Sigurd Markussen eller menighetssekretær Frode Eidem på telefon 23 30 32 00.

Søknad sendes innen 15. januar 2011 til p. Sigurd Markussen, Enerhauggt 4, 0651 Oslo eller sigurd.markussen@katolsk.no.

Melding fra St. Hallvard menighet (24. november 2010)

av Webmaster publisert 24.11.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59