Ber om religionsfrihet i Kina

 Se også:

Benedikt XVI oppfordret i går til bønn for Kirken i Kina, og bemerket samtidig at kinesiske troende nå befinner seg i "spesielt vanskelige omstendigheter". Uttalelsene viser til den spente situasjonen som har oppstått etter at den statlig kontrollerte "Catholic Patriotic Association" foretok en ulovlig bispeordinasjon den 20. november. Den hellige far påkalte Jomfru Marias beskyttelse for "å støtte alle kinesiske biskoper - som er så kjære for meg - at de på en modig måte må bære vitne om sin tro".

Vatikanet protesterte kraftig mot den ulovlige ordinasjonen, og kalte den en "alvorlig krenkelse av religions- og trosfriheten".

Isfronten mellom Den hellige stol og Kina ventes heller ikke å smelte med det første. Neste uke rapporteres det at "Forsamlingen av kinesiske katolikkers representanter" skal møtes for å velge ny president til "Catholic Patriotic Association". Vatikanet har lenge advart mot møtet, og samtidig rådet vatikanlojale biskoper til ikke å delta. I sitt brev til kinesiske katolikker har Benedikt XVI også definert organisasjonen og dets lære som uforenlig med katolsk doktrine.

Pope makes an appeal for the Church in China

Next clash between Beijing and Holy See: Assembly of Chinese Catholics Representatives

AsiaNews, VIS; Andreas Dingstad (2. desember 2010)

av Webmaster publisert 02.12.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59