Rapport fra fellesmøte mellom kommisjonene for interreligiøs dialog i Skandinavia

Fredag 26. november ble det holdt fellesmøte mellom kommisjonene for interreligiøs dialog i Norge, Sverige og Danmark. Her følger deres rapport:

Fredag 26. november 2010 møtte kommisjonene i Norge og Sverige - samt en representant fra København - biskop Bernt Eidsvig av Oslo og biskop Anders Arborelius av Stockholm. Dette er første gang et møte med representanter fra Danmark, Sverige og Norge har funnet sted. Formålet var å se på felles utfordringer knyttet til interreligiøs dialog i Norden. Det ble besluttet at man skal arrangere et seminar med fokus på katolsk dialogteologi i løpet av våren 2011. Selv om både den religionspolitiske og religionsdemografiske situasjonen er ulik i de tre nordiske landene, finnes det problemstillinger som vil være felles for alle. Kommisjonene vil derfor fortsette å treffes for å drøfte problemstillinger knyttet til religionsdialog i verdenskirken generelt - og i Norden spesielt.

For mer informasjon kontakt May-Lisbeth Myrhaug, leder for Kommisjonen for interreligiøs dialog i Oslo katolske bispedømme, + 47 95133480.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (3. desember 2010)

av Webmaster publisert 03.12.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59