Maria Junttila Sammut ansatt i 20 % prosjektstilling

 

Maria J. Sammut

Maria Junttila Sammut tiltrer den 1. januar 2011 en 20 % stilling som prosjektkonsulent i Oslo katolske bispedømme. Med denne ettårige prosjektstillingen skal hun lede arbeidet med å lage en pastoralplan for bispedømmet.

Junttila Sammut er master i teologi og doktorgradsstipendiat ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo, med avhandling om "The Theology of Tradition of Joseph Ratzinger: A Historical and Systematic Analysis".

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (7. desember 2010)

av Webmaster publisert 07.12.2010, sist endret 05.03.2011 - 14:06