Mariakirken feirer 50-årsjubileum

Lørdag 11. desember kl. 17.00 feirer biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo pontifikalmesse i Mariakirken på Stabekk, i anledning dets 50-årsjubileum. Det var daværende biskop Jacob Mangers som den 11. desember 1960 innviet kirken.

Etter messen blir det fest i menighetssalen.

Sogneprest Jo Neve S.M. skriver følgende i siste nummer av menighetsbladet:

"Da kirken ble bygget talte menigheten ca. 250 medlemmer og man hadde ca 100 sitteplasser i kirken. Etter hvert måtte kirken tilpasses på grunn av liturgien: alteret ble snudd, Mariakapellet og skriftestolen fikk en bedre plass - men også på grunn av vekst i menigheten. Kirken har nå ca 200 sitteplasser.

I dag bor det nesten 4000 registrerte katolikker i Asker og Bærum. Av de 4000 er det 1000 polakker. Jeg er meget glad for at vi siden første søndag i september har begynt med en polsk messe kl 14.00 hver søndag. Picpus-pater Wojciech Kotowski er deres faste prest. Han bor på Hønefoss. Også for dem er kirken egentlig for liten, men det går. Dessuten har vi den engelske messe kl 09.30 på Eikeli, som også er fullt opp. Det betyr at ca 500 mennesker hver søndag deltar i messen.

Vi er i den heldige situasjon at Mariakirken kan være åpen også på hverdager, ikke bare når det er gudstjenester, men også når ingen er til stede. Kirken er vanligvis åpen fra kl 8.00 til ca kl 19.00. Det er gledelig at det er alltid noen mennesker som besøker kirken i løpet av dagen. Jeg ser det fordi når jeg kommer midt på dagen i kirken, brenner det neste alltid lys ved Maria.

Vi kan si at Mariakirken har betydd en god del for mange mennesker i disse 50 år. Det er derfor all grunn til å feire 50-års jubileum for å uttrykke vår takknemlighet for dem som har laget og finansiert kirken, men først og fremst for å takke Gud for alle gaver han har gitt mennesker som har besøkt dette hellige hus enten i messen, dåp, vielser, begravelser eller de som bare stakk innom for å be. Gud er overalt, men er allikevel på en spesiell måte tilstede i våre kirker. Det "evige" lys ved tabernakelet vitner om det".

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (8. desember 2010)

av Webmaster publisert 08.12.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59