Valgsuksess for populær erkebiskop

Erkebiskop Timothy Dolan (Foto: Archdiocese of New York)

Erkebiskop Timothy Dolan av New York ble den 16. november overraskende valgt til president i Den amerikanske bispekonferansen. 60-åringen ble i 2009 utnevnt til erkebiskop av New York, etter å ha tjenestegjort som erkebiskop av Milwaukee i flere år. Valget av Dolan kom overraskende da lederposten tradisjonelt overtas av bispekonferansens visepresident, i dette tilfellet biskop Gerald Kicanas av Tucson.

Dolan regnes som en svært karismatisk og folkelig lederskikkelse, og skal være godt likt i hele det kirkelige landskap. Til tross for at de klassiske skillelinjene i amerikansk katolisisme fremdeles lever i beste velgående - liberal og konservativ - ser Dolan på seg selv som en samlende leder, og avviser samtidig at bispekonferansen er splittet mellom to fraksjoner: sosial rettferdighet vs. "pro-life". Dette er "en pakkeløsning", sier Dolan til New York Times, en avis han gjentatte ganger har kritisert for unyansert dekning av misbrukssakene i Kirken, og spesielt daværende kardinal Ratzingers rolle som leder av Troskongregasjonen.

Erkebispesetet i New York er et sikkert kort når det gjelder en kardinalhatt. Men tradisjonen med å ikke utnevne en ny kardinal før hans forgjenger har fylt 80 - og dermed ikke har stemmerett ved konklaver - hindret Dolan fra å motta den røde hatten ved konsistoriet nå i november.

Canadiske Salt & Light har et 20 minutters videointervju med den populære erkebiskopen. Han har også en egen blogg.

av Webmaster publisert 13.12.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59