Katolsk Akademi våren 2011

Vi takker for den store interesse og positive respons i det første året av Katolsk Akademi. Vi starter opp igjen 28. og 29. januar 2011, hvor Hildegard av Bingen er sentrum for både retrett og seminar. Vi ønsker dere alle en fortsatt god adventstid og velsignet julehøytid og nytt år - og vi ønsker dere alle velkommen tilbake til neste år!

Vennlig hilsen

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg.

Magister May-Lisbeth Myrhaug, leder

PROGRAM KATOLSK AKADEMI VÅREN 2011

FREDAG 28. JANUAR - RETRETT

Kl 17.00 - 21.00

Dominikanernonne Hildegard Koch fra Lunden Kloster, Oslo, innleder til retrett med utgangspunkt i Hildegard av Bingens mystikk. Sr. Hildegard er en stor kjenner av Hildegard av Bingens spiritualitet.

Meditasjon/stillhet. Kveldsmåltid i stillhet.

Ingerid Louise Birkeland synger korte, meditative hymner av Hildegard av Bingen.

Ansvarlig for retretten: Aslaug Espe og May-Lisbeth Myrhaug.

LØRDAG 29. JANUAR - SEMINAR

Kl 11.00 - 15.00

Dominikanernonne Hildegard fra Lunden Kloster foreleser over følgende tema:

Hildegard av Bingen (1098-1179): mystiker, profet, lyriker, komponist og helbreder

Ingerid Louise Birkeland synger meditative hymner av Hildegard av Bingen.

Hildegard av Bingen var medlem av benediktinerorden og hører, sammen med Bernard av Clairvaux, Frans av Assisi og Mester Eckhart, til høymiddelaldrens største åndelige personligheter. Allerede som barn hadde hun visjoner, som hun skrev ned eller uttrykte i form av musikk eller bilder.

LØRDAG 5. MARS - SEMINAR

Kl 11.00 - 15.00

Dr. Philos i siologi og professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo, Ola Stavseng, foreleser om det følgende tema:

Dannelse: spenningsfeltet danning - kunnskap - utdanning i historisk belysning.

Stavsengs fagområder er pedagogisk idehistorie, kunnskapssosiologi, kunnskaps- og vitenskapshistorie.

Dannelse er et begrep/tema som har vært på dagsorden og mye debattert de siste årene. Det ble satt ned et eget "dannelsesutvalg" for høyere utdanning i 2008-2009, med prorektor ved Universitetet i Oslo som leder. Selve begrepet "dannelse" kan trolig føres tilbake til antikken.

FREDAG 8. APRIL - FASTERETRETT

Kl 17.00 - 21.00

Professor i etikk og jesuittpater Erwin Bischofberger SJ fra Stockholm leder retrett om "Korsets Mysterium".

Innledninger. Meditasjon, stillhet. Kveldsmåltid i stillhet.

Den ærverdige pave Johannes Paul II fremhever at nøkkelen til alt er knyttet til Jesus død på korset. Med denne nøkkelen kan mennskene åpne de dypeste mysterier i Gud. Sanheten om Gud ble åpenbart på korset og er et tegn på hans grenseløse kjærlighet.

"O, Kristus, du som tar emot korset från människorna för att göra det till tecken på Guds frälsande kärlek till männskan. Ge oss och alla mäniskor i alla tider nåden att få tro på denne oändliga kärlek så at vi när vi bär in korsets tecken i det nya årtusendet kan vara sanna vittnen till Återlösningen, Jesus, präst och offer, åt dig ära och härlighet i evigheters evighet. Amen."

(Ett bliv i bön, av påven Johannes Paulus II)

Ansvarlige for retretten: Aslaug Espe og May-Lisbeth Myrhaug

LØRDAG 9. APRIL - SEMINAR

Kl 11.00 - 15.00

Professor i etikk og Jesuittpater Erwin Bischofberger SJ foreleser over dominikanerpater Mester Eckhart (1260-1328)som mystiker og filosof. "Guds fødsel i mennesket".

Jesuittpater Bischofberger har undervist og underviser i etikk ved universitetet i Stockholm og ved det katolske presteseminaret i Uppsala. Han er en ettertraktet og populær foredragsholder og retrettleder samt spaltist i det katolske tidsskriftet "Signum" og de største dagsavisene i Sverige. Hans fagområder er etikk, mystikk og kirkefedre. Han har skrevet sin doktoravhandling om Den salige kardinal John Henry Newmann og har skrevet flere bøker bl.a. om Mester Eckhart (Mäster Eckharts andliga undervisning).

PÅMELDING OG PRIS

PRIS: retrett kr. 100,-; seminar kr.50,-

PÅMELDING: akademi@katolsk.no

YTTERLIGERE INFORMASJON: may-lisbeth.myrhaug@katolsk.no

Alle arrangementer finner sted i Mariagården, Akersveien 16, Oslo.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (13. desember 2010)

av Webmaster publisert 13.12.2010, sist endret 24.02.2011 - 16:59