SEMINAR VÅREN 2011: Kirken om kvinner og kvinner i Kirken - et katolsk perspektiv

ÅPENT LØRDAGSSEMINAR VED MENIGHETSFAKULTETET VÅREN 2011

Halvparten av kirkens medlemmer har vært og er kvinner, allikevel har kirkens forhold til kvinner ofte fortonet seg tvetydig - langs en skala fra usynliggjøring til helgenkåring. Dette emnet fokuserer særlig på hva kirken - i særdeleshet den katolske - har sagt og sier om kvinner, og på kvinner som på forskjellig vis har market seg i kirke og samfunn. Opplegget gir innblikk i den teologiske bakgrunnen, den historiske virkelighet og den aktuelle status i det kirkelige liv.

Innfallsvinkelen er bred med blikk for den felles kristne arv: Man vil ta for seg noen av Bibelens kvinner, Jomfru Maria og kvinnelige helgener, ørkenmødre og diakonisser, misjonærer og ordenssøstre uten å glemme andre roller kvinner har og har hatt i kirken. Linjer vil også bli trukket til feministteologi og nyere norsk katolsk kirkehistorie.

Foruten forelesere fra MF, vil også andre bidra; bl.a. Elisabeth Aasen, som trekker frem spennende middelalderkvinner, Ståle Kristiansen foreleser om Maria i teologi og kunst og Liv Bliksrud om Sigrid Undset og hennes kvinnesyn.

Seminaret foregår på lørdager kl. 10.00-14.00 med i alt syv samlinger:

22.01, 12.02, 26.02, 12.03, 26.03, 09.04 og 30.04. Med forbehold om endringer.

Seminaret finner sted på Menighetsfakultet, Gydas vei 4, Oslo (på Majorstuen, like ved Chateau Neuf). Kursansvarlig er sr. Else-Britt Nilsen OP.

Seminaret er åpent for alle interesserte mot en deltakeravgift (kr. 1.000 / pensj. kr. 500).

Men du kan også følge seminaret som eget emne innenfor MFs katolske studieprogram, og oppnå 10 studiepoeng. Da betaler du bare vanlig semesteravgift. http://web.mf.no/emnekatalog/index.php?mode=emne&idnr=TEOL1462&english=

Opplysninger

Ønsker du å ta eksamen i emnet innenfor MFs studieprogram, kontakt studieveileder på epost: katolsk@mf.no eller på telefon: 22 59 05 00.

For andre opplysninger, kontakt sr. Else-Britt Nilsen på epost: e.b.nilsen@mf.no eller på telefon: 23 21 54 10.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (17. desember 2010)

av Webmaster publisert 17.12.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59