Ny nuntius til Storbritannia

Erkebiskop Antonio Mennini

Den 16. desember 2010 ble det kjent at erkebiskop Antonio Mennini, nåværende nuntius i Russland og Usbekistan, blir ny apostolisk nuntius i Storbritannia etter erkebiskop Faustino Sainz Muñoz (73). Erkebiskop Sainz har vært nuntius i Storbritannia siden 11. desember 2004, men ble rammet av et lett slag den 16. mai 2010. Den offisielle utnevnelsen av Mennini vil komme tidlig i januar.

Antonio Mennini ble født den 2. november 1947 i Roma i Italia. Han er sønn av Luigi Mennini (d. 1997), som var administrerende direktør for Istituto per le Opere di Religione (IOR eller «Vatikanbanken») under erkebiskop Marcinkus. Hans bror Alessandro arbeidet for Banco Ambrosiano. Han ble presteviet den 14. desember 1974 og inkardinert i bispedømmet Roma. Han har doktorgrad i teologi.

Som ung prest opptrådte p. Mennini som mellommann mellom familien til tidligere statsminister Aldo Moro og De røde brigader som hadde kidnappet Moro i 1978 og til slutt drepte ham etter 55 dager i fangenskap. Det var han som hørte Moros siste skriftemål. Den 3. april 1981 begynte han sin tjeneste i Vatikanets diplomatiske korps. Han har vært stasjonert i Uganda, Tyrkia og i Vatikanets Statssekretariat. Han kan, foruten sitt morsmål italiensk, fransk, engelsk, spansk, russisk og bulgarsk.

Han ble den 8. juli 2000 utnevnt av den ærverdige pave Johannes Paul II (1978-2005) til titularerkebiskop av Ferentium og til nuntius i Bulgaria. Han ble bispeviet den 12. september 2000. Han ble den 6. november 2002 utnevnt til apostolisk nuntius i Russland. Han har måttet ta seg av en rekke ømtålige spørsmål, men han får også sin del av æren for det dramatisk forbedrede forholdet mellom Den hellige stol og de tidligere Sovjetrepublikkene og med Den russisk-ortodokse kirke. I desember 2009 ga president Medvedev ordre om at det skulle opprettes fulle diplomatiske forbindelser mellom Russland og Den hellige stol. Han ble den 26. juli 2008 i tillegg utnevnt til apostolisk nuntius til Usbekistan av pave Benedikt XVI.

I sin nye stilling vil han få mye å gjøre med etableringen av det anglikanske ordinariatet i Storbritannia. Han må også sette opp navnelister for ni bispeutnevnelser i England, Wales og Skottland i løpet av de neste to år. Han er kjent som en diskret diplomat, men har lite erfaring med bispeutnevnelser.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (18. desember 2010)

av Webmaster publisert 18.12.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59